|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local va decide asupra noilor tarife de salubrizare din Râmnicu Vâlcea ce se vor aplica de la 1 ianuarie 2020 

statii sortare salubrizare

 

Peste câteva zile, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va decide modificarea tarifelor pentru prestarea activităţilor a căror gestiune a fost delegată către asocierea Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA începând cu data de 01.01.2020, după cum urmează: tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reziduale şi biodegradabile, pentru persoanele fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea – 6,79 lei/pers/lună (TVA inclus); tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere în amestec, pentru persoanele fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea – 10,43 lei/pers/lună (TVA inclus); tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reziduale şi biodegradabile, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, din Municipiul Râmnicu Vâlcea – 443,61 lei/tonă (TVA inclus); tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor similare, provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, din Municipiul Râmnicu Vâlcea – 604,34 lei/tonă (TVA inclus). Menţionăm că la această dată tarifele utilizate sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/31.01.2019, după cum urmează: tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru beneficiarii care precolectează selectiv – 7,55 lei/persoană/lună, TVA inclus; tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru beneficiarii care nu precolectează selectiv – 8,88 lei/persoană/iună, TVA inclus; tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane juridice, instituţii din Municipiul Râmnicu Vâlcea, care precolectează selectiv – 407,96 lei/tonă, TVA inclus; tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane juridice, instituţii din Municipiul Râmnicu Vâlcea, care nu precolectează selectiv – 505,93 lei/tonă, TVA inclus; tarif pentru colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru deşeuri care nu necesită tratare/sortare – 188,02 lei/mc, TVA inclus; tarif pentru colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru deşeuri care necesită tratare/sortare – 243,17 lei/ mc, TVA inclus

Precizăm că, în baza prevederilor din Odinul nr. 109/2007, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii: la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora; pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv; la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate in muncă. Având în vedere cele mai sus prezentate, ţinând cont că prin HCL nr. 322/ 2019 a fost aprobat tariful pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile pentru persoane fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea şi tariful pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, din Municipiul Râmnicu Vâlcea, iar aceste tarife stau la baza calculării costului net care urmează a fi suportat de către organizaţiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) prin formula de calcul prevăzută în anexa 6 la Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi nu sunt suportate de către populaţie/agenţi economici şi instituţii publice, fiind acoperite din Fondul de Mediu, respectând procesul de transparenţă decizională prin postarea pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 07 noiembrie 2019, a Proiectului de Hotărâre împreună cu Expunerea de Motive privind modificarea tarifelor de salubrizare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, primăria propune analizarea în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a proiectului de Hotărâre privind modificarea tarifelor unor servicii de salubrizare prestate de Romprest în baza contractului de delegare.

(Petre Coman)

Leave a Response