|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local al Râmnicului a aprobat planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul Civil. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, adoptată în anul 2001, cu modificările şi completările, instituie pentru consiliile locale, serviciile publice de asistenţă socială din subordinea acestora, precum şi pentru primari, mai multe obligaţii, printre care şi pe cele referitoare la întocmirea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local. În acest sens, conform actelor normative care reglementează acordarea ajutorului social, primarii au obligaţia să întocmească un pPlan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. In funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărârea consiliului local. De asemenea, modalităţile concrete de organizare şi desfăşurare a activităţii de prestare a orelor de muncă, în cadrul acţiunilor planificate, se stabilesc lunar, prin dispoziţia primarului.

La nivelul municipiului Rm.Vâlcea, în anul 2019, lunar, în medie, au beneficiat de ajutor social un număr de 108 familii/persoane singure. Dintre acestea, 52 de persoane apte de muncă au fost nominalizate pentru efectuarea orelor de acţiuni sau lucrări de interes local, în baza planului aprobat prin HCL 436/2018 şi a celui lunar, aprobat prin dispoziţia primarului. În cazul obligării părintelui, de către comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa care a dispus plasamentul copilului, la plata contribuţiei lunare la întreţinerea acestuia. în condiţiile stabilite de Codul civil, iar aceasta nu este posibilă, părintele apt de muncă va fi obligat să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes local (incluse în planul de acţiuni sau lucrări de interes local, întocmit anual, conform dispoziţiilor legale). Obligaţia subzistă pe durata aplicării măsurii de protecţie specială a plasamentului, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. Planul cuprinde lucrări de salubrizare şi/sau de întreţinere spaţii verzi, de salubrizare/întreţinere obiective publice, inclusiv activităţi de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, pe baza recomandărilor acestora, precum şi alte activităţi specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Leave a Response