|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea se va întruni în ultima şedinţă ordinară din acest an 

Consiliul Judetean Valcea

 

Luni, 16 decembrie 2019, va avea loc ultima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului Judeţean Vâlcea, având următoarea ordine de zi: informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent; informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul III/2019; rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2019; modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 183 din 02 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Judeţului Vâlcea; renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 650 mp, parte componentă a Sitului arheologic de la Râmnicu Vâlcea, Cartier Copăcelu (Valea Răii), judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe declanşarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de administraţie al societăţii; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul Vâlcea, actualizat, în cadrul proiectului Fazarea proiectului – Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în judeţul Vâlcea; poiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 89 din 30 mai 2018 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de turism, agrement şi servicii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investiţii „Mirajul – Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”; proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr.29 din Anexa nr.11 ia Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.229 din 18 decembrie 2018; proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2020.

Leave a Response