|sâmbătă, octombrie 16, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va acorda peste 500 de burse elevilor merituoși din municipiu 

f_350_200_16777215_00_images_banner5_gutau-primar-2019

 

Vineri, 29 noiembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va decide ca, în limita sumelor alocate în bugetul local pentru anul 2019, cu această destinaţie, se va aproba numărul de burse de performanţă, de merit – pentru media generală 10 – şi de ajutor social, precum şi cuantumul acestora, elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020. Astfel, vor fi acordate: 22 de burse de performanţă, în cuantum de 300 lei/lună pentru 22 de elevi care au obţinut locul I, II şi III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurile şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 153 de burse de merit, în cuantum de 200 lei/lună pentru 153 de elevi care au obţinut media generală 10 (zece), în anul şcolar anterior; 328 de burse de ajutor social, în cuantum de 50 lei/elev/lună, elevilor care se încadrează în prevederile art. 13 din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Plata burselor de performanţă se va efectua de către unităţile de învăţământ în cadrul cărora elevii îşi desfăşurau studiile în momentul obţinerii performanţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor băneşti aferente burselor şcolare revine consiliilor de administraţie ale unităților de învățământ.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2019 din bugetul local a fost alocată suma de 200.000 lei pentru acordarea burselor şcolare pentru anul 2019, sumă ce este asigurată din veniturile proprii întrucât de la bugetul de stat nu au fost alocate sume cu această destinaţie. În prezent, în bugetul local al municipiului este disponibilă suma de 161.000 lei întrucât suma de 39.000 lei a fost alocată pentru premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de Evaluare Naţională şi pentru premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2019. Potrivit prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social, iar cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.

Conform prevederilor Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport de integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. De asemenea, bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele remarcabile la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, bursele de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, iar bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

(Petre Coman)

Leave a Response