|joi, ianuarie 20, 2022
  • Follow Us!

Ministerul Transporturilor ia poziție față de mizeria și terenurile lăsate în paragină din jurul Gării CFR din Râmnicu Vâlcea 

gara_00909400

 

Referitor la interpelarea unui deputat vâlcea, având ca obiect „La Rm. Vâlcea zeci de hectare din jurul căii ferate, lăsate în paragină”, Ministerul Transporturilor a comunicat următoarele: obiectivul „Pasaj superior Tudor Vladimirescu” are ca beneficiar Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, entitate care are şi obligaţia de a verifica şi de a lua măsurile necesare pentru salubrizarea zonei în perioada lucrărilor. Din punct de vedere al activităţii feroviare desfăşurate la nivel local de Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova, vă informăm că în staţia CF Râmnicu Vâlcea sunt în desfăşurare lucrări de modernizare, iar în perioada desfăşurării acestora SRCF Craiova a luat şi va lua măsuri de salubrizare în zona respectivă.

De asemenea, divizia de specialitate a SRCF Craiova are în derulare un contract de prestări servicii pentru salubrizarea spaţiilor din staţia CF Râmnicu Vâlcea, pe o suprafaţă totală de 15352 mp. Din suprafaţa menţionată, 1100 mp este reprezentată de spaţii verzi, situate în imediata apropiere a clădirii de călători precum şi alte suprafeţe reprezentând spaţii cu activitate feroviară (peroane, parcare, pasaj subteran). Regionala CF Craiova se preocupă permanent de starea de curăţenie a terenului aflat în administrare şi desfăşoară regulat acţiuni de salubrizare şi toaletare a vegetaţiei, cu personal propriu. Sucursala Regionala CF Craiova îşi manifestă disponibilitatea, în vederea unei relaţionări benefice cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru stabilirea unor măsuri de amenajare şi toaletare a spaţiilor verzi, în funcţie de arhitectura zonei, inclusiv a unor masuri pentru limitarea depozitării gunoiului provenit de la locatarii din zonă.

În ceea ce priveşte transferul terenurilor ce constituie infrastructura feroviară publică şi privată aferentă staţiei CF Râmnicu Vâlcea, sunt aplicabile prevederile din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, conform cărora „trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin Hotărâre a Guvernului”, respectiv prevederile art. 8, care menţionează faptul că „trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar, se poate face numai cu plata şi cu acordul adunării senerale a acţionarilor societăţii comerciale respective. în lipsa acordului menţionat, bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică şi după o justă şi prealabilă despăsubire”.

(Petre Coman)

Leave a Response