|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Manifestul “Gaze naturale în transporturi” cu cinci recomandări esentiale pentru politica europeană 

NGVA

 

NGVA Europe a lansat manifestul “Gaze naturale în transporturi” cu cinci recomandări politice, pentru a asigura un viitor mai curat. Acesta va funcționa ca bază pentru a orienta viitorul agendei europene privind mobilitatea și mediul, unde utilizarea gazelor naturale și regenerabile poate contribui la decarbonizarea și la îmbunătățirea calității aerului.

După ce au avut loc alegerile europene din luna Mai, noii parlamentari, autoritățile de reglementare și experții intră acum pe arena Bruxelles-ului. Manifestul “Gaze naturale în transporturi” prezintă viziunea NGVA Europe și principalele sale priorități politice pentru sectorul mobilității.

Potrivit NGVA Europe, tranziția energetică de succes în sectorul mobilității trebuie să se bazeze pe mai multe soluții complementare, iar gazul poate contribui realist la o tranziție social acceptabilă. Deși producția de gaze regenerabile este deja o practică standard, în care disponibilitatea și flota de vehicule cresc rapid în zilele noastre, manifestul prezintă viziunea NGVA Europe către 2030 și 2050.

Pentru acest termen legislativ european, cele cinci recomandări politice esențiale și priorități ale NGVA Europe sunt următoarele:

  1. Decarbonizarea: Introducerea unei metodologii care ține cont de numărul redus de emisii de CO2 provenite din gazele regenerabile pentru a stabili o bază echitabilă între tehnologii atunci când se ia în considerare impactul global asupra climei.
  1. Infrastructura de alimentare cu gaz: Pentru a accelera punerea în aplicare a Directivei privind infrastructura de combustibili alternativi, menținând o abordare neutră din punct de vedere tehnologic. Menținerea gazelor naturale și regenerabile (sub formă de CNG și LNG) ca surse alternative de combustibil – în conformitate cu obiectivul de decarbonizare al UE.
  1. Impozitarea energiei: să aplice o impozitare preferențială pentru gaz ca și combustibil de transport, în funcție de contribuția sa la mobilitatea cu emisii reduse și să sprijine o penetrare mai rapidă a pieței.
  1. Integrarea unei rate crescânde de energie regenerabilă pe piață: recunoașterea potențialului gazelor regenerabile în legislația privind piața gazelor naturale, prin crearea condițiilor potrivite pentru a susține producția viitoare dedicată sectorului mobilității.
  1. Evoluția standardelor de emisii și calitatea aerului: Pentru a stabili viitoarele standarde de emisie, să ia în considerare specificul gazelor naturale drept combustibil curat.

Sursa: https://www.gnvmagazine.com/en/manifiesto-de-gas-en-el-transporte-europeo-con-cinco-recomendaciones-politicas-basicas-2/

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

Antares bun

Leave a Response