|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

ITM Vâlcea a descoperit 72 de nereguli la firmele care lucrează cu zilieri sau cu tineri 

itm

 

Luna trecută, inspectorii ITM Vâlcea au desfăşurat o campanie de verificare a respectării Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, inspectorii ITM au urmărit aplicarea normelor metodologice în domeniile prevăzute la art. 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor sau tinerilor prin muncă în aceste domenii. Obiectivele campaniei au fost următoarele: identificarea beneficiarilor sau a împuterniciţilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi; creşterea gradului de conştientizare a beneficiarilor sau împuterniciţilor acestora şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, stipulate de Legea nr. 52/20011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; diminuarea consecinţelor sociale şi ecomonice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii sau împuterniciţii acestora din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia; indentificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; identificarea beneficiarilor sau împuterniciţilor acestora care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; determinarea beneficiarilor sau împuterniciţilor acestora de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal. Inspectorii de muncă au controlat 28 beneficiari care îşi desfăşoară activitate pe teritoriului judeţului, s-au constatat 72 neconformităţi, pentru care au fost dispuse 72 măsuri cu termene certe de realizare şi informare a Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea. Au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale.

Leave a Response