|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Eugen Neata, deputat PSD: Proiectul de Lege privind Statutul personalului silvic a fost votat! 

FB_IMG_1575016705816

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic a fost votat!

Astăzi, în plenul Camerei Deputaților (cameră decizională) am votat PL-x nr. 357/2019 –
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.
Acesta a trecut cu 232 voturi.
Prin prezentul proiect se operează modificări ale Statutului personalului silvic, urmărindu-se corelarea acestuia cu actualele reglementări și cu realitățile derivate din evoluția domeniilor de activitate în care funcționează personalul silvic. Astfel: redefinirea domeniilor de activitate în care își exercită profesiunea personalul silvic și includerea învățământului de specialitate, a institutelor de proiectare și cercetare în domeniul silviculturii și amenajării fondului forestier, a asociațiilor și organizațiilor profesionale sau sindicale precum și a persoanelor juridice atestate/autorizate pentru executarea unor lucrări din domeniul silviculturii, unde angajarea de personal silvic reprezintă o condiție legală de atestare/autorizare.
Definirea unor principii clare care stau la baza exercitării funcției și/sau profesiei de către personalul silvic; o corectă definire a categoriilor statutare ale personalului silvic în funcție de pregătirea profesională;
Aplicarea unitară a regimului silvic în păduri, indiferent de proprietate, prin formarea unui corp silvic a cărui activitate să fie ghidată de un sistem unitar de drepturi și îndatoriri;
Încadrarea pe grade profesionale a personalului silvic în mod unitar, indiferent de entitatea în care își desfășoară acesta activitatea și eliminarea oricărei posibilități de discriminare; Recunoașterea activităților din domeniul silviculturii în categoria celor care implică prin natura lor îndatoriri și riscuri deosebite; Includerea activităților din domeniul silviculturii în categoria conditiilor speciale de muncă;
Stabilirea unor criterii obiective la încadrarea și promovarea personalului silvic;
Evaluarea anuală a activității personalului silvic în baza unor criterii clare și obiective;
Stabilirea unor sancțiuni clare pentru tragerea la răspundere a personalului silvic care săvârșete abateri ce aduc prejudicii de imagine sau care pun în pericol integritatea fondului forestier național; stabilirea modului de funcționare a comisiilor de disciplină în care sunt analizate și sancționate abaterile personalului silvic; Stimularea și orientarea personalului silvic care exercită atribuții de pază și control al respectării regimului silvic către activitățile care se desfășoară în interiorul fondului forestier, cu scopul principal de a se preveni agresiunile asupra pădurii; dotarea cu echipament specifice gradului de pericol la care este suspus personalul silvic care asigură paza pădurilor în timpul exercitării activității.
Facem în continuare lucruri bune pentru oameni!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea

Leave a Response