|joi, ianuarie 20, 2022
  • Follow Us!

Deputatul PSD Vasile Cocoș, în favoarea creșterii drepturilor persoanelor cu handicap din România 

Vasile COCOS

 

Deputatul PSD de Vâlcea Vasile Cocoș a depus zilele trecute la Parlament proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist, sau un tichet valoric echivalent cu cel decontat de Casa de Pensii pentru un sejur balnear ce poate fi valorificat şi în alte Centre de recuperare balneară, private de pe întreg teritoriul ţării. Persoanele cu orice tip de handicap beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele, cu navele pentru transport fluvial şi cu avionul pentru transportul aerian, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

Persoanele adulte cu orice grad de handicap pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unei locuinţe şi pentru adaptarea acesteia conform nevoilor individuale de acces, precum şi pentru achiziţionarea unui singur autovehicul, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului. Pragul valorii creditelor acordate vor fi limitate la suma de 60.000 de euro pentru achiziţionarea unei locuinţe, 10.000 euro pentru amenajarea locuinţei în funcţie de nevoile necesare şi suma de 10.000 de euro pentru achiziţionarea unui autovehicul. în cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu dizabilitate, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro. Perioada de rambursare pentru aceste credite va fi de 30 de ani, în cazul achiziţionării unei locuinţe, 15 ani în cazul achiziţionării unui autovehicul şi de 10 ani în cazul creditului pentru amenajarea locuinţei. Pentru contractarea oricărui tip de credit prevăzut la al in. (2) al prezentului articol, statul român va încheia o poliţă de asigurare Cu banca cu care se va încheia contractul de credit, astfel că suma creditată va fi asigurată de Stat, acoperind situaţia în care intervine decesul persoanei cu dizabilitate, invaliditatea totală din orice motiv (boală sau accident), şomajul involuntar etc. Poliţa de asigurare garantează băncii finanţatoare recuperarea soldului creditului, iar familiei asiguratului, scutirea de la plata acestuia dacă în viaţa asiguratului intervine ceva neprevăzut.

Fiecare instituţie bancară aflată pe teritoriul României va aloca un procent de 2% din cuantumul creditelor acordate, pentru acordarea de credite. Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la îngrijiri specializate la domiciliu acordate de asistenţi personali, în baza evaluării socio-psihomedicale. Copilul cu handicap grav are dreptul la îngrijiri specializate la domiciliu acordate de asistenţi personali.  Persoanele cu handicap grav vor beneficia de îngrijiri specializate la domiciliu acordate de asistenţi personali 24h/24h, asigurându-se acestora îngrijirea specializată continuă şi supervizarea neîntreruptă. Bugetul personal complementar lunar care va acoperi valoarea costurilor de întreţinere lunară, indiferent de venituri, astfel: 100% din valoarea totală a plăţii abonamentelor la serviciile furnizorilor de televiziune, telefonie, internet, fară a depăşi suma de 40 lei şi o cotă de 50 kWh energie electrică/lună, la preţurile reglementate cu actualizare anuală prin hotărâre de guvern pentru adultul cu handicap grav şi accentuat; 50% din valoarea totală a plăţii abonamentelor la serviciile furnizorilor de televiziune, telefonie, internet fară a depăşi suma de 20 lei şi o cotă de 50 kWh energie electrică/lună, la preţurile reglementate cu actualizare anuală prin hotărâre de guvern pentru adultul cu handicap mediu şi uşor. Prevederile se aplică şi pentru clădirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizează lucrări de consolidare, de reabilitare, de extindere şi/sau de modernizare, cu finanţare din fonduri publice. în termen de 30 de zile de la momentul înregistrării cererii de către persoana îndreptăţită, autorităţile locale vor emite acordul efectuării de lucrări necesare pe care trebuie să le întreprindă persoana cu dizabilităţi pentru accesul în locuinţă, precum şi pentru folosinţa fară dificultate a suprafeţei locative. Lucrările vor fi efectuate ţinându-se seama de gradul de handicap al fiecărei persoane în parte, în termen rezonabil de 90 de zile de la momentul înregistrării cererii. În sensul celor de mai sus, costul lucrărilor aduse locuinţei vor fi suportate integral din fondul de handicap alocat la bugetul de stat, în condiţiile art.78 alin.(3) din Legea nr.448/2006, fară a face distincţie între gradele de handicap.

Leave a Response