|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat noul tarif pentru colectare şi transport separat al deşeurilor reciclabile. Populația nu va plăti nimic în plus! 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Cu majoritate de voturi și după dezbateri aprinse, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2019, a aprobat tariful pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile, pentru persoane fizice din municipiul Râmnicu Vâlcea de 1,089.17 lei/tonă, precum și tariful pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, de 1,109.61 lei/tonă. Noile tarife nu sunt suportate de populaţie sau agenţi economici şi instituţii, fiind acoperite din Fondul de Mediu de către organizaţiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, actualizată.

Conform legii, toate unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare. Costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale sunt determinate în urma aplicării unei formule de calcul, pentru care era necesar a se determina şi aproba de către Consiliul Local tariful pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile.

Astfel, în vederea conformării cu prevederile legale, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat prin Hotărârea nr. 174/2019, modelul de acord de colaborare dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea, organizaţia care preia răspunderea extinsă a producătorului si operatorul serviciului de salubrizare (asocierea Romprest Energy SRL şi Compania Romprest Service SA), iar prin Hotărârea nr. 13/2019 tarifele pentru serviciile de salubrizare prestate de Romprest Energy SRL, fără a fi prezentate spre aprobare de către operator şi tarifele pentru colectare şi transport a deşeurilor reciclabile. Pentru punerea în aplicare a prevederilor acordului de colaborare mai sus menţionat, prin adresa nr. 6880/22.10.2019, Romprest Energy SRL a solicitat aprobarea, începând cu data de 01.10.2019, a tarifelor unor servicii de salubrizare prestate în baza contractului de delegare nr. 23205/26.06.2015, după cum urmează: aprobarea tarifelor pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile, pentru persoane fizice, respectiv persoane juridice din municipiul Râmnicu Vâlcea care fac obiectul prevederilor Legii nr. 249/20195, actualizată privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; modificarea tarifelor pentru deşeurile reziduale şi biodegradabile, respectiv a tarifelor pentru deşeuri menajere în amestec şi deşeuri similare, provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, aprobate prin HCL nr. 13/2019, motivat de creşterea tarifului la staţia de tratare a New Recycling.

(Petre Coman)

Leave a Response