|miercuri, octombrie 20, 2021
  • Follow Us!

Baronul de Berbești, Vintilă Chelcea, aruncă 3000 de euro din bugetul local pentru… un avocat 

primar Chelcea pacanele

 

La propunerea extrem de dubioasă a primarului Vintilă Chelcea, Consiliul Local al oraşului Berbești, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.10.2019, a aprobat „achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de judecată in vederea recuperării sumelor retinute de către MDRAP ca urmare a anulării în instanță a notei de neconformitate nr. 1107.146/13.03.2015, prin incheierea unui contract de asistenta juridica pentru exercitarea tuturor mijloacelor și operaţiunilor permise de lege în vederea recuperării sumelor reținute de către M.D.R.A.P, cu Cabinetul de avocat Rusu Simona, CIF R024082377, cu sediul in municipiul Rm.Valcea, str. Berzei nr. 3, judeţul Valcea”.

Deci, în cuprinsul hotărârii este indicat direct numele avocatului, fără a se organiza o licitație. Preţul contractului de asistență şi reprezentare juridică, respectiv onorariul de avocat este de 3000 euro plus TVA, plata urmând a fi efectuată în lei, la cursul BNR euro/leu, la data emiterii facturii fiscale. În aplicarea deciziei, Consiliul Local l-a împuternicit taman pe… Vintilă Chelcea să semneze contractul de asistență şi reprezentare juridică.

 

La Primăria oraşului Berbesti este angajat un consilier juridic!

 

În conformitate cu prevederile art. 109 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, atribuția de reprezentare în justiție poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condiţiile legii. În cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Berbesti este angajat un consilier juridic, dar volumul mare şi complexitatea activităţilor juridice de consultanţă, de asistenţă, de reprezentare în instanţă, de instrumentare a dosarelor, afişarea citaţiilor sau a hotărârilor judecătoreşti, realizarea activităţii de prevenţie şi asigurarea consilierii juridice a tuturor compartimentelor din cadrul instituţiei cad în sarcina acestuia.

„Având în vedere obiectul şi complexitatea demersurilor legale ce urmează a fi întreprinse, buna colaborare cu Cabinetul de avocat Rusu Simona în soluţionarea litigiului ce a făcut obiectul dosarului nr. 910/46/2015 al Curţii de Apel Piteşti și ţinând cont de faptul că activitatea juridică de consultanță, asistenta si reprezentare este în strânsă legătură cu dosarul menţionat, se impune o continuitate în consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, consider ca este oportun si necesar proiectul de hotarare privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de judecată in vederea recuperării sumelor retinute de către M.D.R.A.P ca urmare a anularii in instanta a notei de neconformitate nr. 1107146/13.03.2015, prin încheierea unui contract de asistenta juridica pentru exercitarea tuturor mijloacelor și operaţiunilor permise de lege în vederea recuperării sumelor reținute de MDRAP cui cabinetul de avocat Rusu Simona”, precizează în referatul de aprobare însuși primarul din Berbești.

(Petre Coman)

Leave a Response