|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Primăria Stoeneşti a acordat sprijin financiar elevilor din localitate care au participat la concursuri școlare și sportive 

Primar Stoenesti Dumbrava Tibi Pirnau

 

Luna trecută, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a decis acordarea unui sprijin financiar elevilor din localitate care participă la concursuri școlare și sportive. De asemenea, s-a mai decis și achiziționarea și instalarea unor panouri solare pentru căminele culturale din satele Stoenești și Dobriceni, dar și achiziționarea și amplasarea a 4 panouri indicatoare la intrările și ieșirile din comuna Stoenești. În luna iulie, Primăria Stoeneşti a aprobat actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Înfiinţare sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popeşti și Gruiu, comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”, la suma de peste 3 milioane de euro. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd in bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, precum și suportarea din bugetul local a comunei Stoeneşti a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiţii. Încă din luna mai, Primăria comunei Stoenești a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Asfaltare drumuri de interes local în satele Stoenești, Mogoșești (DC 160 B) și Dobriceni, în lungime totală de 2,2 km”, a elaborarii si realizarii proiectului tehnic, a caietului de sarcini și a detaliilor de execuţie. În luna aprilie, Consiliul Local Stoenești a adoptat bugetul local pe anul 2019 la nivelul sumei de 33 milioane de lei (7 milioane de euro). În acest an, primarul comunei Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a publicat lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare parțială sau integrală din excedentul bugetului local: „Asfaltare drumuri de interes local în satele Stoenești, Mogoșești, Dobriceni” (240.000 lei); „Înființare sisteme centralizate de alimentare cu apă în satele Piscu Mare, Neghineşti, Deleni, Popeşti, Gruiu, Cornu”; „Înființare sisteme centralizate de canalizare menajeră în satele Piscu Mare, Neghineşti, Deleni, Popeşti, Gruiu, Cornu”. La începutul acestui an, primarul Gheorghe Dumbravă a dat ordinul de începere pentru două lucrări, respectiv pentru proiectul de alimentare cu apă şi canalizare la Piscu Mare şi construirea grădiniţei din satul Dobriceni, în valoare de 500.000 de euro, ambele din fonduri europene.

Leave a Response