|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

Politica SC Chimcomplex Borzești SA referitoare la calitate și mediu! 

Stefan Vuza Chimcomplex

 

Ca unitate importanta a industriei chimice romaneşti in domeniul fabricarii si comercializării de produse clorosodice, cloruri anorganice, solvenţi organici, alchilamine, gaze comprimate, îngrăşăminte, fertilizanti, SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti se bazeaza pe profesionalismul angajaţilor si isi concentrează eforturile pentru consolidarea poziţiei pe piaţa concurentiaia, dezvoltarea unei relaţii de parteneriat cu părţile interesate si aprecierea externa a activitatii realizate, prin oferirea de produse si servicii de calitate, la un pret competitiv, realizate cu salariaţi mulţumiţi, in condiţii de performanta de mediu, asigurand controlul impactului propriilor activitati, produse si servicii asupra mediului.

Prin Sistemul de Management Integrat calitate-mediu garantam faptul ca procesele si activitatile desfasurate sunt planificate, controlate si imbunatatite continuu, pentru a furniza clienţilor încrederea si satisfactia ca produsele SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti îndeplinesc întotdeauna cerinţele specificate si sunt conforme cu standardele aplicabile, iar procesele sunt operate in condiţii de siguranţa pentru om si mediu, intr-un climat sigur, stimulativ si sănătos.

Cu convingerea ca putem dezvolta afaceri prospere cu personal responsabil, intr-un mediu sănătos, obiectivele prioritare ale strategiei de management integrat calitate-mediu sunt axate pe: creşterea gradului de satisfactie a clienţilor si a pârtilor interesate, a angajaţilor si acţionarilor, prin adaptarea continua la cerinţele specificate, in condiţii de respectare a prevederilor legale si a altor cerinţe aplicabile in domeniul nostru de activitate; identificarea permanenta, evaluarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate activitatilor, produselor si serviciilor proprii si a riscurilor, in scopul asigurarii unei calitati corespunzătoare a factorilor de mediu si pentru protectia factorului uman; managementul eficient al resurselor disponibile, punând accentul pe consolidarea si dezvoltarea proceselor de baza, optimizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale si utilitati si asigurarea eficientei energetice prin tinerea sub control a ponderii costurilor aferente energiei in costurile de producţie; aplicarea si angajamentul deplin al întregului personal, la toate nivelurile, pentru desfasurarea eficienta a activitatii, cu deplina responsabilitate sociala, care să permită obţinerea de calitate, profit si apreciere externa a reaîizarilor, in condiţii de imbunatatire continua a performantei de mediu; comunicarea performantei către comunitate si părţile interesate; respectarea principiului dezvoltării durabile prin utilizarea tehnicilor prietenoase pentru mediu, folosirea raţionala a energiei si a resurselor naturale, astfel incat sa putem oferi produse de calitate, la preturi competitive.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin politica de calitate-mediu, întregul personal ai SC Chimcomplex Borzești SA cunoaşte si aplica cerinţele stabilite prin documentația SMI.

Ne exprimăm angajamentul pentru asigurarea resurselor materiale si umane adecvate in vederea imbunatatirii continue a eficacitatii Sistemului de Management Integrat, pentru creşterea calitaiii produselor, serviciilor si a performantei, respectiv a satisfacţiei clienţilor si părților interesate. Orientarea spre soluţionarea optima si eficienta a cerinţelor, garanteaza clienţilor noştri si părților interesate obţinerea rezultatelor tehnico-economice, in spiritul devizei noastre: „Produse de calitate pentru o viață mai bună, într-un mediu sănătos”.

SC Chimcomplex Borzești SA

Leave a Response