|luni, octombrie 3, 2022
 • Follow Us!

Parcurile Științifice și Tehnologice – Vectori ai Dezvoltării Regionale 

JPG - Articol 1 (1)

 

Un Parc Științific și Tehnologic reprezintă un spațiu fizic dedicat cercetării-dezvoltării-inovării și valorificării economice a rezultatelor acestora prin transfer tehnologic.

Un astfel de Parc este format prin asocierea unor organizații din domeniul științei, din industrie și autorități locale, având ca principal obiectiv dezvoltarea economico-socială a regiunii unde este implementat, prin îndeplinirea mai multor obiective.

Ordonanța nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea și funcționarea Parcurilor Științifice și Tehnologice face cunoscute obiectivele unui Parc:

 1. a) transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenţii economici interesaţi în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse şi servicii cu valoare concurenţială şi valorificarea acestora pe piaţa internă sau externă;
 2. b) stabilizarea specialiştilor cu performanţe profesionale în domeniile cercetării şi învăţământului superior;
 3. c) formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare;
 4. d) atragerea de fonduri private în învăţământ şi cercetare;
 5. e) valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării româneşti;
 6. f) crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;
 7. g) stimularea potenţialului inovativ şi tehnico-ştiinţific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor şi al studenţilor;
 8. h) orientarea universităţilor acreditate şi a unităţilor de cercetare spre mediul economic şi social;
 9. i) integrarea studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în mediul socioeconomic;
 10. j) stimularea iniţiativei instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a unităţilor de cercetare-dezvoltare pentru atragerea de noi surse de finanţare;
 11. k) stimularea agenţilor economici pentru participarea activă a sectorului privat la dezvoltarea şi valorificarea cercetării şi inovării, prin realizarea unor produse comerciale de înaltă tehnicitate;
 12. l) atragerea companiilor străine pentru a investi în activităţi de transfer tehnologic;
 13. m) dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic la nivel regional.

Existența unui institut de cercetare-dezvoltare sau a unei universități constituie un element de bază pentru înființarea unui Parc într-o localitate. Cu alte cuvinte, una dintre condițiile creării unui Parc o reprezintă amplasarea acestuia în proximitatea unei entități de cercetare sau de învățământ axată pe tehnologii avansate.

Apariția unui Parc Științific și Tehnologic într-un județ urmărește reinventarea economiei, tradiției și culturii industriale și are abilitatea de a conduce în mod rapid și sigur la concatenarea unui pol important de dezvoltare economică sustenabilă, bazată pe promovarea schimbului tehnologic și al cercetării. Alături de impactul economic pozitiv, cel mai important câștig pentru comunitate îl reprezintă crearea de noi locuri de muncă.

Cel mai recent exemplu de un astfel de Parc implementat cu succes în România îl constituie Parcul Științific și Tehnologic Măgurele – Magurele Science Park, https://www.magurelesciencepark.ro/.

 

 

 

 

 

Leave a Response