|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

FOTO – Buila-Vanturarita (Valcea), cel mai mic si cel mai frumos parc national al Romaniei 

Buila Vanturarita - Hornurile Popii

 

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa este cel mai mic parc naţional din România şi este localizat în Masivul Buila-Vânturariţa. Relieful carstic este prezent în cele mai diverse forme de la chei la arcade, de la grohotișuri la abrupturi calcaroase și apoi la minunății ascunse în abisurile pământului. Peştera Urşilor şi Peştera Liliecilor, aflate în Cheile Bistriţei sunt amenajate pentru vizitare și dezvăluie privirilor noastre curioase tainele lor. Alături de lumea animală: capra neagra, ursul brun, cerbul, acvila ţipătoare mică, cocoşul de munte, vipera, croitorul alpin al fagului, rădaşca, salamandra, tritonul, buhaiul de baltă cu burta galbenă, lumea vegetală: floarea de colţ, bulbucii de munte, tulichina pitică, iedera albă, toporaş de stâncă, tisă, crin de munte, crin de pădure, jneapăn, tisa, pinul, cetina de negi, iedera albă, ghinţura galbenă ne încântă prin parfum și culoare.

Interesante sunt traseele turistice prin care poți explora frumusețile parcului, dar și traseele de escaladă, precum şi posibilitatea practicării mountain-bike. Mănăstirile Arnota, Bistriţa, Horezu, Frăsinei, Pătrunsa, schiturile Pahomie, Iezer, Bradu, Jgheaburi, bisericile fostelor schituri 44 Izvoare, Păpuşa, Peri, bisericile rupestre din Peştera Liliecilor, bisericile din localităţile din zonă cresc atractivitatea acestei zone. La toate acestea se adăugă obiceiurile şi tradiţiile locale (păstoritul, olăritul, prelucrarea lemnului), arhitectura tradiţională din satele de la poalele muntelui.

Buila-Vanturarita National Park

Buila-Vânturariţa National Park is the smallest national park in Romania and is located in the Buila-Vânturariţa Massif. The karst relief is present in the most diverse forms from keys to arches, from crevices to limestone cliffs and then to the wonders hidden in the abysses of the earth. The Bears Cave and the Bats Cave, located in the Bistrita Gorge, are arranged for visiting and reveal their mysteries to our curious eyes. Along with the wildlife: the black goat, the brown bear, the deer, the small eagle, the mountain rooster, the viper, the alpine cutter of the beech, the frog, the salamander, the triton, the yellow-bellied owl, we can also find many species of plants: the corner flower, the bulbs mountain, white ivy, rock ax, weave, mountain lily, forest lily, juniper, yew, pine, wicker satin, white ivy, yellow dandelion which enchant us with perfume and colour.

The tourist routes through which you can explore the beauty of the park are nice, as well as the climbing routes, along with the possibility of mountain biking. The monasteries of Arnota, Bistriţa, Horezu, Ash, Pătrunsa, the Pahomie, Iezer, Bradu, Jgheaburi, the churches of the former 44 Izvoare, Păpuşa, Peri, the rock churches in the Liliecilor Cave, the churches in the localities of the area increase the attractiveness of this area. Local customs are also possible as well as traditions (shepherding, pottery, woodworking), traditional architecture in the villages at the foot of the mountain.

01 15-1160x665 buila18 IMG_5749-1080x675 Pe_Brana_Caprelor Varful_Tucla

 

Leave a Response