|marți, septembrie 27, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat rectificarea bugetului local al Primăriei Râmnicului, în plus cu suma de 18.605.000 lei 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată la data de 22 octombrie 2019, a aprobat rectificarea bugetului local pentru anul 2019, în plus cu suma de 18.605.000 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 241.242.000 lei. S-a decis transferul sumei de 3.000.000 lei din secţiunea funcţionare în secţiunea dezvoltare, precum și repartizarea sumei de 30.000 lei pentru cheltuieli transport la competiţii sportive. S-a rectificat și lista obiectivelor de investiţii anul 2019 finanţate din fonduri europene nerambursabile, împrumut trezorerie şi cofinanţare buget local, în plus cu suma de 6.650.000 lei, din care 6.500.000 lei împrumut bancar şi 150.000 lei sursă buget local, ajungând la o valoare totală rectificată de 32.165.000 lei. Se va acorda un sprijin financiar în sumă de 25.000 lei unităţilor de cult pentru plata utilităţilor (încălzire, electricitate, apă-canal) pe trimestrul IV 2019.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/25 aprilie 2019 a fost aprobat bugetul local pe anul 2019, precum şi listele de investiţii pe surse de finanţare pentru anul curent, valoarea totală a bugetului aprobat fiind de 207.344.000 lei. Ulterior, bugetul a fost suplimentat cu suma de 15.293.000 lei, prin rectificări ajungând la valoarea totală de 222.637.000 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, creditele bugetare fiind repartizate pe secţiuni după cum urmează: secţiunea funcţionare – 190.403.800 lei, secţiunea dezvoltare – 32.233.200 lei. Prin Hotărârea de Guvern nr. 752/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a fost alocată Primăriei Râmnicului suma de 18.605.000 lei. La art. 1, alin. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 752/2019 se prevede că sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale se utilizează, cu prioritate, pentru secţiunea funcţionare.

Prin Hotărârea nr. 5928/11 octombrie 2019 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale a fost autorizată contractarea creditului în valoare de 25.000.000 lei, din care suma de utilizat în anul 2019 este de 6.500.000 lei. Cu suma de 6.500.000 lei se va completa finanţarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei artere de legătură între b-dul N. Bălcescu şi b-dul Tineretului spre Nord de la intersecţia acestuia cu str. Gib Mihăescu inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibil alternativ”.

(Petre Coman)

Leave a Response