|marți, septembrie 27, 2022
  • Follow Us!

A fost aprobată finanțarea pentru construcția autostrăzii Sibiu-Pitești, dar… fără cele două secțiuni care străbat județul Vâlcea!!! 

autostrada11

 

Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat la data de 25.10.2019 cererea de finanțare pentru proiectul „Construcția autostrăzii Sibiu – Pitești Secțiunile 1, 4 si 5” depus de C.N.A.I.R. S.A. în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și a fost transmis la Comisia Europeană. Proiectul, în integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in 5 secțiuni ce traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș.

În scopul implementării proiectului, Autostrada Sibiu – Pitești a fost împărțită în 5 secțiuni, după cum urmează: Secțiunea 1 Sibiu – Boița, între km 0+000 – km 14+150, cu o lungime de 14,15 km (lot 1.1: km 0+000 – km 13+170; lot 1.2: km 13+170 – km 14+150); secțiunea 2 Boița – Cornetu, între km 14+150 – km 44+500, cu o lungime de 30,35 km; secțiunea 3 Cornetu – Tigveni, între km 44+500 – km 81+900, cu o lungime de 37,4 km; secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, între km 81+900 – km 91+761, cu o lungime de 9,86 km; secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești, între km 91+761– km 122+110 de 30,35 km.

Astfel, considerând maturitatea și orizontul de finalizare a fiecărei secțiuni, a fost stabilită următoarea strategie de implementare etapizată a proiectului: Etapa 1 include proiectare și execuție lucrări pentru: Secțiunea 1, Sibiu – Boița  – lot 1.1, – L=13,17 km, valoare: 129.283.334,05 Euro fără TVA; Secțiunea 4, Tigveni – Curtea de Argeș – L=9,86 km, valoare: 422.082.053,90 Euro fără TVA; Secțiunea 5, Curtea de Argeș – Pitești – L= 30,35 km, valoare: 387.025.316,04 Euro fără TVA; completare studii necesare Secțiunea 1 – Lotul 1.2, Secțiunea 2 si Secțiunea 3. Etapa 2 – Proiectarea și execuția lucrărilor pentru Secțiunea 3, Cornetu – Tigveni – L= 37,40 km. Etapa 3 – Include proiectare si execuție lucrări pentru: Secțiunea 1, Sibiu – Boița, lot 1.2  – L= 0,98 km; Secțiunea 2, Boița – Cornetu, L=-30,35 km. Obiectul cererii de finanțare este reprezentat de Construcția autostrăzii Sibiu – Pitești  – Etapa 1.

Obiectivul principal al cererii de finanțare îl constituie îndeplinirea principalilor indicatori tehnici ai etapei 1 după cum urmează: construirea a 53,38 km de autostrada, inclusiv: 6 noduri rutiere; 28 poduri si pasaje; 10 viaducte; 1 tunel; 1 parcare de scurta durata; 2 spatii de servicii; 3 centre de întreținere si coordonare. De asemenea, economia de timp  ce va fi atinsă ca urmare a construirii Autostrăzii Sibiu-Pitești  secțiunile 1, 4 și 5 va fi de 57 minute/turism și 54 minute/vehicul greu.

Valoarea totală a proiectului este de 1.334.389.643,74 Euro și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel: 85% din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv 875.548.843,35 Euro va fi asigurată din Fondul de Coeziune, iar restul de finanțare în valoare de 458.840.800,39 Euro lei va fi asigurată de la bugetul de stat. Perioada de implementare a Proiectului este de 103 luni, începând cu data de 16.06.2015 și finalizându-se la data de 31 decembrie 2023.

Leave a Response