|marți, octombrie 19, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Vaideeni, Daniel Băluță, alături de primarii din Asociația Comunelor din România, au elaborat 4 propuneri de politici publice 

Baluta-Vaideeni-680x365_c

 

Zilele trecute, în Poiana Brașov a avut loc sesiunea de instruire „Politici publice”, organizată de Asociația Comunelor din România (ACoR) în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT ACoR”, cod SIPOCA 238/SMIS 2014+111983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. La sesiunea de instruire au participat 58 de primari, viceprimari ai comunelor membre ale ACoR și membri din aparatul executiv al filialelor județene, împreună reprezentând tot teritoriul României. „Proiectul Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT ACoR s-a născut din necesitatea existentă la nivelul Asociației Comunelor din România de a avea un proces de consultare legislativă a membrilor Asociației mai intens și mai participativ”, a declarat managerul proiectului, dl Adrian-Constantin MIROIU-LAMBA. Proiectul a fost scris în urmă cu 2 ani și jumătate și se află în faza de finalizare a implementării, platforma găsindu-se pe site-ul Asociației, www.acor.ro, iar ultima etapă a acestui proiect presupune elaborarea a 4 politici publice care să fie însușite de ministerele de resort. Membrii comisiilor de specialitate ale Asociației, respectiv Comisia pentru coeziune socială, Comisia pentru dezvoltare rurală și servicii, Comisia pentru buget și finanțe, Comisia pentru administrație publica, vor elabora aceste 4 propuneri de politică publică, cu sprijinul experților din proiect și a echipei de implementare, precum și a reprezentaților comunelor membre. „Acest proiect este un demers extraordinar pentru că noi, comunele, cunoaștem cel mai bine problemele de la temelia țării și putem fi un partener serios pentru guvernanți în elaborarea politicilor publice. Consider că împreună trebuie să găsim soluțiile cele mai bune pentru comunitățile pe care le reprezentăm”, a declarat primarul comunei Vaideeni, județul Vâlcea, Achim Băluță. Propunerile de politici publice cu scopul de a îmbunătăți situația în mediul rural trebuie să fie deja calibrate cu contextul actual la nivel național și, totodată, să satisfacă nevoile cetățenilor. Câteva exemple în acest sens sunt propunerile de a avea aceleași șanse la educație pentru copiii din sate, inclusiv la nivel gimnazial; programul național de cadastru îndeplinit; suficiente resurse, într-un mod echilibrat, la bugetul local și asistența medicală comunitară la nivelul fiecărei comune. Acestea sunt doar 4 exemple din ce urmează să facă comisiile de specialitate ale ACoR.

Leave a Response