|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

La Primăria comunei Șușani au fost descoperite abateri financiare în sumă totală de 2,1 milioane de euro 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

Camera de Conturi Vâlcea a prezentat o sinteză a acțiunii de audit desfășurată la Primăria Șușani, reieșind faptul că în anul 2017 au fost identificate abateri financiare în sumă totală de circa 9,7 milioane de lei (2,1 milioane de euro). Astfel, nu a fost înregistrată în evidența contabilă, valoarea părților sociale deținute la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea și la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea. La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Șușani, aflat în subordinea UATC Șușani, nu au fost reflectate în contabilitate provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță aferente unor Sentințe civile din perioada 2012-2017, sentințe rămase definitive și irevocabile. Nu au fost înregistrate unele investiții în curs de execuție în evidența contabilă pe contul de active fixe corporale în curs de execuție, în valoare totală de 7519 mii lei. Bunuri de natura obiectelor de inventar sau mijloace fixe în valoare de 193 mii lei nu au fost înregistrate în evidența contabilă a UATC Șușani. Fișa activității zilnice (FAZ) pentru autoturismul marca Dacia Logan, aparținând parcului propriu, se întocmește fără a se respecta dispozițiile legale privind consemnarea și corelarea tuturor datelor din foile de parcurs, respectiv: parcursul, alimentările, restituirile și consumurile normate de combustibil.

Nu a fost organizată activitatea de audit public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, deși instituția a efectuat plăți în anul 2017 care au depășit pragul de 100 mii euro. Procedurile operaționale pentru activitățile desfășurate și identificate la nivelul UATC Șușani, pentru implementarea standardelor de control nu au fost actualizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acestea nu au fost aprobate de către conducătorul entității și nici însușite de către personalul din primărie. În perioada 2016 – 2017 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șușani nu a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Deși sunt numite mai multe persoane care să îndeplinească funcția de gestionari ai bunurilor materiale și bănești ale unității, nu s-au constituit și reținut garanțiile materiale/bănești, la CEC sau băncile comerciale, pe seama entității la care persoana are calitatea de gestionar, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare sau neconstituirea depozitelor. Salariile primite de către angajații UATC Șușani în perioada iulie – decembrie 2017 au fost mai mari decât cele stabilite de legea cadru a salarizării, valoarea abaterii fiind de 16 mii lei din care 14 mii lei, reprezentând sporuri acordate cu nerespectarea prevederilor legale, respectiv accesorii în sumă totală de 2 mii lei.

S-au efectuat plăți pentru o cantitate de 3,82 metri cubi material lemnos care nu a fost aprovizionat de către un furnizor. Valoarea abaterii reprezentând prejudiciu, potrivit eșantionului verificat, este de 2 mii lei, inclusiv accesorii aferente. Nesolicitarea de către ordonatorul terțiar de credite – Școala Gimnazială Șușani, în termenul legal de 90 zile, la Casa de Asigurări de Sănătate a sumei reprezentând diferența dintre totalul cuantumului prestațiilor de suportat de către Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații și totalul contribuțiilor pentru concedii și indemnizații datorat de Școala Gimnazială Șușani aferent anului 2017.

(Petre Coman)

Leave a Response