|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Coonstantin Rădulescu: CJ va adopta un regulament de acordare a stimulentelor financiare elevilor cu performanțe în învățământ 

radulescu-PSD

 

Miercuri, 2 octombrie, Consiliul Județean Vâlcea va adopta un regulament de acordare a stimulentelor financiare elevilor din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Vâlcea care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale la competiţiile şcolare, media 10 la examenul naţional de Bacalaureat sau la Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a. Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării o constituie: prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc faptul că Consiliul judeţean asigură fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene/ale municipiului Bucureşti, precum şi pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora. Cuantumul stimulentelor financiare prevăzute la alin.(5) se acordă în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean, ale art.7 din Normele Metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, adoptate prin Hotărârea nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar, care stabilesc faptul: „Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obţinut distincţii la etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiile şcolare sunt stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele acestora”, şi prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează faptul că fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. Totodată, urmează să fie respectate obligaţiile impuse pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

„În ultimii ani, elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Vâlcea au obţinut rezultate deosebite – premii şi menţiuni la olimpiadele şi la concursurile şcolare şi, din ce în ce mai mulţi elevi, au obtinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat sau la Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a. Prin aceste rezultatele excepţionale pe care le au, elevii reuşesc să promoveze imaginea Judeţului Vâlcea. Pornind de la aceste aspecte coroborate cu dispoziţiile legale mai sus precizate, propunerea de punere în aplicare a acestora va face posibilă evidenţierea unor exemple pe care tinerii să le urmeze în carieră. Obţinerea stimulentelor financiare ce vor fi acordate acestor categorii de elevi, cu ocazia organizării evenimentelor de premiere, care să devină o tradiţie pentru Consiliul Judeţean Vâlcea, constituie o sursă de sprijin, dar şi o motivaţie. Raţiunea juridică a elaborării şi supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre o constituie determinarea legală şi necesitatea ca, cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor să fie stabilite efectiv, de către autorităţile administraţiei publice locale, raportat la faptul că sumele ce se vor acorda sunt finanţate din bugetele acestora, dar şi ca aplicarea legislaţiei în domeniu să se realizeze uniform. Pentru motivele invocate, se constată necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre care să adopte un Regulament de acordare a stimulentelor financiare elevilor din cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar din judeţul Vâlcea care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale la competiţiile şcolare, media 10 la examenul naţional de Bacalaureat sau la Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a, care să fie supus dezbaterii în vederea aprobării”, se arată în raportul CJ Vâlcea.

Leave a Response