|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local, conovcat să aprobe rectificarea bugetului local și a bugetelor unor instituții din subordine 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Vineri, 27 septembrie, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Construire bloc de locuinţe D+P+4E, judeţul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr. 101 F”, beneficiar S.C. Aldi Premier SRL; modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.10.2019; modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2019 referitoare la aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.10.2019; aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Rm. Vâlcea; rectificarea bugetului local pe anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2019; rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul Municipal Ariei pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica “Ion Dumitrescu” pentru anul 2019; aprobarea deplasării unui număr de 3 consilieri locali la Hramul Oraşului Chişinău – Republica Moldova; aprobarea Regulamentului privind organizarea Târgului “Decembrie Magic” în municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului “eStrada Food Festival, Wine &Street Food Edition”, 11-13.10.2019; înscrierea în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren cu destinaţia de drum public; înscrierea în domeniul privat al municipiului, a unui imobil teren; stabilirea destinaţiei imobilului apartament nr. 42, situat în Bdul Pandurilor, blocul A7, sc. B; completarea anexei 8 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local nr. 28077/20.09.2010; transmiterea, fără plată, a unor bunuri din patrimoniul Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Vâlcea către alte instituţii; colaborarea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Federaţia Română de Pescuit Sportiv în vederea organizării Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv, probele pescuit sportiv staţionar şi pescuit la feeder; aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii; desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2019-2020; desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response