Consiliul Local a aprobat darea în administrare Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a unei clădiri din Copăcelu

duminică, 15 septembrie 2019

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 13 septembrie 2019, a aprobat darea în administrare Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, a spaţiului în suprafaţă de 565,8 mp, situat la parterul şi etajul I al imobilului „Şcoala cu cls. I-VIII nr. 6 Copăcelu - clădire Şcoala Nouă”, din strada Copăcelu nr. 182, pe o perioadă de 10 ani, în vederea desfăşurării activităţilor specifice procesului educaţional pentru persoane cu cerinţe educaţionale speciale. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni are următoarele obligaţii: pe toată perioada dării în administrare, imobilul nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cel pentru care a fost transmis, respectiv desfăşurarea activităţilor specifice procesului educaţional pentru persoane cu cerinţe educaţionale speciale; să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; pentru orice investiţie făcută în această perioadă, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni va solicita acordul Primăriei; să asigure paza, protecţia şi conservarea imobilului, ca un bun proprietar, şi să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări, inclusiv contravaloarea serviciilor de utilităti; să obţină toate avizele şi acordurile necesare pentru funcţionare; să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea imobilului la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei; să obţină toate avizele necesare pentru lucrările de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale imobilului; să furnizeze servicii specializate instructiv-educative şi de reabilitare pentru foştii beneficiari ai Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara, în vederea asigurării continuităţii intervenţiei specializate şi, implicit, dobândirea şi dezvoltarea de aptitudini pentru creşterea autonomiei şi independenţei în viaţa şcolară şi socială. în acest sens va prezenta semestrial Direcţiei de Asistenţă Socială o informare cu privire la activitatea desfăşurată; să permită accesul reprezentanţilor Consiliului Local/autorităţii publice locale pentru efectuarea controlului asupra imobilului transmis în administrare şi a modului de utilizare a acestuia; imobilul dat în administrare nu poate fi transmis, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane; Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni are obligaţia de a informa autoritatea publică locală cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, etc.

Luna trecută, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a solicitat primăriei atribuirea în folosinţă a spaţiului în care a funcţionat Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara, pe o perioadă de minim 10 ani, motivat de faptul că imobilul - construcţie "Grădiniţa cu program prelungit Nord 3", utilizat în prezent, nu mai permite înfiinţarea unor clase noi, iar numărul elevilor cu deficienţe care urmează să fie şcolarizaţi în învăţământul special în zona municipiului Râmnicu Vâlcea a crescut foarte mult în ultimii ani. Încă din anul 2009 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a colaborat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea (înlocuită din anul 2012 cu Asociaţia Autism Vâlcea) pentru asigurarea serviciilor sociale în cadrul Centrului "Mara", în scopul îmbunătăţirii gradului de adaptabilitate şi a calităţii vieţii copiilor cu tulburări din spectrul autist şi a familiilor acestora din municipiul Râmnicu Vâlcea, în baza unei convenţii de parteneriat aprobată anual de consiliul local, ultima, pentru anul şcolar 2018-2019, prin HCL nr. 314/28.09.2018. Prin hotărârea nr. 192/41/12.07.2012, Consiliul Local a aprobat transmiterea în folosinţă gratuită către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a imobilului „Grădiniţa cu program prelungit Nord 3”, având suprafaţa construită de 414,44 m.p, precum şi terenul aferent în suprafaţă de 873,19 mp pentru desfăşurarea activităţilor specifice de învăţământ de către copiii cu cerinţe educaţionale speciale înscrişi la această unitate de învăţământ şi cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe