|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

„Tradiție” în comuna Alunu: al doilea primar, prins în conflict de interese de către ANI 

Biraruti Alunu

 

După ce, anii trecuți, fostul primar liberal Vasile Boeangiu s-a luptat pin instanțele de judecată cu Agenţia Naţională de Integritate, a venit acum rândul actualului primar al comunei Alunu, Cristian Birăruţi, să fie găsit în conflict de interese. Astfel, zilele trecute, ANI a constatat conflictul de interese de natură administrativă în cazul primarului comunei Alunu, Cristian Birăruţi. Cristian Birăruţi, în calitate de primar (mandatul 2016-2020), a semnat în data de 3 ianuarie 2017 un contract de prestări servicii cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea privind susţinerea activităţii Asociaţiei Olteţul Alunu, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deţinut funcţia de vicepreşedinte până la data de 01 septembrie 2017, precum şi 12 ordine de plată. Agenţia Naţională de Integritate spune că Cristian Birăruţi a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia, primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

În anul 2013, inspectorii ANI au constatat că fostul primar din Alunu, Vasile Pîrvu Boeangiu, era în incompatibilitate începând din 4 iunie 2008, întrucât desfăşura activităţi remunerate în cadrul Cabinetului Medical Dr. Boeangiu Vasile-Pîrvu. Potrivit dispoziţiilor articolului 87, alineatul 1, litera k) din Legea 161/2003, funcţia de primar este incompatibilă cu orice alte activităţi remunerate. ANI a precizat că cei şapte primari şi viceprimari au fost informaţi despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de a fi asistaţi sau reprezentaţi de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare. Reprezentanţii instituţiei de control au precizat că Boeangiu a depus puncte de vedere la dosar pentru a contesta soluţia dată de inspectori. Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului, potrivit prevederilor legale.

(Petre Coman)

Leave a Response