|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Răspuns de la Guvern primit de deputatul Daniela Oteșanu privind dezvoltarea și susţinerea programelor de antreprenoriat social 

Otesanu-e1488991203962-300x200

 

Referitor la întrebarea deputatului PSD Daniela Oteșanu, având ca obiect „Care este poziţia Guvernului cu privire la dezvoltarea şi susţinerea programelor de antreprenoriat social, în special în mediul rural?”, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat a comunicat recent următoarele: „Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi. Antreprenoriatul social este un instrument al economiei sociale, o formă a antreprenoriatului în care „întreprinderea socială” înfiinţată este orientată spre rezolvarea unor probleme de natură socială şi pune pe primul plan reinvestirea profitului. Formele de organizare ale antreprenoriatului social includ organizaţii non-profit sau firme pentru profit care se implică în activităţi sociale. Întreprinderile sociale joacă prin intermediul ONG-urilor un rol determinant în apariţia a noi formule de finanţare a dezvoltării sociale, din surse diferite de cele publice. Legătura între dezvoltarea economică şi reducerea sărăciei este una direct proporţională, raport ce poate fi transpus în relaţia dintre mediul economic privat şi cel social. Datorită specificului antreprenoriatului social al cărui scop este rentabilitatea socială, susţinem completarea cadrului legislativ actual, respectiv Legea nr. 219/2015 privind economia socială (M. Of nr. 561 din 28 iulie 2015) şi Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, care ar încuraja activităţi ce au drept scop încadrarea în câmpul muncii a persoanelor din grupuri economice vulnerabile, defavorizate din punct de vedere social, fară calificare profesională, sau care suferă de handicap mintal sau fizic, prin facilitarea accesului la credite, dezvoltarea microcreditelor, facilităţi fiscale şi finanţare de natură să stimuleze organizaţiile din domeniul economiei sociale. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, conform atribuţiilor sale stabilite prin HG nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare, urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ şi concurenţial şi aplică Strategia şi Programul de Guvernare în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici. Suntem de părere că sectorul IMM-urilor trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, un sistem fiscal atractiv, creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizare, măsuri ce vor conduce la creştere economică şi crearea de locuri de muncă. Fenomenele şi modificările din sectorul privat generează interes în sectorul public, participarea activă a societăţii civile la procesul decizional al organelor centrale administrative devenind indispensabilă în raportul dintre emitenţii deciziilor legislative orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, şi respectiv, destinatarii acestora. Utilizăm şi promovăm mai multe forme şi instrumente de dialog permanent şi consultare cu întreprinzătorii şi reprezentanţii mediului de afaceri, respectiv Consilii şi Comitete Consultative (Comitetul consultativ pentru antreprenoriat, Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii), Grupuri de Lucru organizate lunar pentru elaborarea sau modificarea unor acte normative de interes pentru comunitatea de afaceri din România. Majoritatea problemelor indicate în conţinutul întrebării dumnevoastră implică punctele de vedere exprimate de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale în a căror arie de competenţă se regăsesc, şi alinierea în legalitate a cerinţelor exprimate de aceştia, respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Prin urmare, vă asigurăm de faptul că la următoarele Grupuri de lucru organizate, vom adresa invitaţia şi către instituţiile mai sus menţionate”.

Leave a Response