|miercuri, mai 19, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va prelua în administrare scările din fața Casei Tineretului pentru a le moderniza 

casa-stiintei-715x400

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 iulie 2019, a decis ca, în vederea realizării unor lucrări de investiţii de interes local, se va solicita preluarea în administrarea Consiliului Local a scărilor din fața Casei Tineretului, aparținând Fundaţiei pentru Tineret Vâlcea. În conformitate cu prevederile Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret, cu modificările şi completările ulterioare, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea deţine în proprietate construcţia „Casa Tineretului” situată în Râmnicu Vâlcea, B-dul Tineretului nr. 1B. Terenul pe care este amplasată construcţia respectivă, este inventariată în domeniul privat al muncipiului potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 105/31 mai 2006 şi este înscris în Cartea Funciară nr. 53979.

Având în vedere că grupurile de trepte şi terase care realizează legătura dintre clădirea propriu-zisă (parte a construcţiei descrisă mai sus) şi aleile pietonile şi auto din zonă, se află într-o stare avansată de degradare care afectează în mod negativ aspectul urbanistic al zonei, precum şi faptul că în imediata vecinătate a fost amenajat de către autoritatea publică locală parcul din jurul Catedralei Ostroveni şi este în curs de amenajare Parcul Casa Ştiinţei, se impune efectuarea unor lucrări de reabilitare şi reconfigurare a acestora, în concordanţă cu amenajările din zonă.

În acest sens, cu adresa nr. 15602/15.04.2019, primăria a solicitat Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Vâlcea punerea la dispoziţia autorităţii locale, a părţii de construcţie din imobilul „Casa Ştiinţei şi Tehnicii pentru Tineret”, reprezentând grupurile de trepte şi terase care realizează legătura dintre clădirea propriu zisă şi aleile pietonale şi auto din zonă, în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare şi reconfigurare, iar cu adresa nr. 20887/21.05.2019, a fost transmis la solicitarea acesteia şi propunerea tehnică cu privire la aceste lucrări, materializată printr-un plan de situaţie întocmit de arhitectul șef al municipiului.

Leave a Response