|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va implementa proiectul cu fonduri europene „Reabilitare și dotare Grădiniţa Ostroveni 1” 

Mircea-Gutau-19.07.2019

 

Miercuri, 31 iulie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, la valoarea totală de 3.354.568 lei (inclusiv TVA). Contribuţia proprie în proiect reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 67.091,38 lei, iar sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local. S-a mai aprobat asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

În cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Primăria Râmnicului a depus în data de 29.03.2019, prin intermediul aplicaţiei MYSMIS, cererea cod SMIS 129643, pentru acordarea finanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1”. Prin Solicitarea de clarificări nr. 4 înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 27225/04.07.2019, primăria a fost informată asupra faptului că a fost demarată etapa de precontractare pentru proiectul mai sus amintit, ca urmare a finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară, şi a solicitat pentru continuarea procesului de contractare hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în hotărâre urmând a fi incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

(Petre Coman)

Leave a Response