|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Finanţare nerambursabilă de la bugetul CJ Vâlcea pentru proiecte şi acţiuni organizate de unităţile de cult 

ips-varsanufie-costi-gutau

 

Recent, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate de unităţile de cult din Judeţul Vâlcea, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. Regulamentul are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii de acordare a unor forme de finanţare nerambursabilă, de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, unităţilor de cult din Judeţul Vâlcea aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. Conform prevederilor legale, din bugetele locale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; onstruirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor judeţene, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult. În acelaşi timp, au fost luate în considerare prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, criteriile de selecţie pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive şi concurenţiaie, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza activitatea propusă pentru finanţare. Criteriile de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă trebuie să facă posibilă evaluarea calităţii propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare, urmând să fie publicate în anunţul de participare.

Leave a Response