|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a acceptat o donaţie în sudul Râmnicului, pe care va amenaja un drum public cu denumirea „Boromiz Nicolae” 

constantin-boromiz-boromir

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13 august 2019, a acceptat donaţia terenului în suprafaţă de 2201 mp, situat în strada Depozitelor, cu destinaţia de drum public. Artera de circulaţie ce se va realiza pe terenul respectiv va primi denumirea propusă de donator, respectiv „Boromiz Nicolae”, după obţinerea avizului Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Vâlcea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013, a fost aprobată documentaţia de urbanism „Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea” şi regulamentul local de urbanism, conform căreia între strada Cătăneştilor și strada Depozitelor este prevăzută realizarea unei căi de circulaţie, prin care să se asigure accesul la parcelele de teren din zona respectivă, situate în intravilanul municipiului. De asemenea, realizarea unei artere de circulaţie şi a reţelelor de utilităţi în zona respectivă, va contribui atât la creşterea potenţialului socio-economic al zonei, cât şi la ecologizarea acesteia şi eliminarea producerii inundaţiilor în perioadele cu precipitaţii abundente.

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General, luna trecută, reprezentantul societăţii Hardwood SRL a comunicat primăriei că deţine în proprietate terenul în suprafaţă de 2201 mp înscris în Cartea Funciară nr. 53304, rezultat în urma desfiinţării căii ferate industriale aflate în proprietatea acesteia şi a formulat propunerea de a înstrăina către municipiu acest teren pe care să se realizeze artera de circulaţie prevăzută în PUG. Ca răspuns la această propunere, primăria a solicitat societăţii respective să analizeze posibilitatea de a dona municipiului suprafaţa de teren descrisă mai sus, cu destinaţia de drum public, urmând ca noua arteră de circulaţie ce va fî amenajată în zona respectivă, să primească denumirea pe care donai orul va dori să o propună. Astfel, reprezentantul societăţii Hardwood SRL a comunicat decizia societăţii de a dona municipiului terenul, care va primi destinaţia de drum public, iar acesta să primească denumirea „Boromiz Nicolae”.

(Petre Coman)

Leave a Response