|marți, noiembrie 30, 2021
  • Follow Us!

Compania valceana de constructii SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL a intrat in insolventa 

insolventa-02

Compania valceana de constructii SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL a intrat in insolventa! Astfel, zeci de colaboratori ai acestei societati s-au trezit in imposibilitatea de a mai incasa banii datorati de  VLADI PROJECT ENGINEERING.

In data de 19 iunie 2018, Tribunalul Valcea a emis urmatoarea hotarare in dosarul nr. 430/90/2019: Admite cererea formulată de creditorul SC STONE COMPANY SRL pentru deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL. În temeiul art. 72 alin.6 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL. În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă; Numeşte administrator judiciar pe Vizal Consulting IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie de 400 lei lunar. În baza art. 99 din Legea privind procedura insolven?ei, Dispune notificarea deschiderii insolvenţei, debitorului creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului Vâlcea, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 100 din lege. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 24.07.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 07.08.2019. Fixează termenul de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar, pentru depunerea eventualelor contestaţii. Fixează termenul afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 26.08.2019. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 12.08.2019 şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Termen de fond 09.10.2019. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare la sediul Tribunalului Vâlcea Executorie. Pronunţată în şedinţă publică de la sediul Tribunalului Vâlcea. 

Leave a Response