|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Acord de parteneriat între Primăria Bălceşti şi CJ Vâlcea pentru reabilitarea, extinderea şi dotarea spitalului orăşenesc 

balcesti spital

 

Peste câteva zile, Consiliul Județean Vâlcea va adopta forma finală a acordului de parteneriat între Primăria Bălceşti şi CJ Vâlcea pentru implementarea investiţiei „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Spitalului orăşenesc Bălceşti”. Luna trecută, Primăria Oraşului Bălceşti a solicitat CJ Vâlcea sprijin financiar care constă în alocarea sumelor necesare pentru realizarea studiilor preliminare predării amplasamentului, respectiv: Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie; expertiză tehnică; studiul geotehnic; raportul de audit energetic; studiul topografic. Solicitarea a fost fundamentată prin faptul că Primăria Bălceşti are înscris în lista sinteză a obiectivelor de investiţii aferentă Subprogramului „Unităţi sanitare din mediul urban” din cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii, obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Spitalului orăşenesc Bălcesti, judeţul Vâlcea”. Subprogramul „Unităţi sanitare din mediul urban” constă în sprijinirea sistemului sanitar românesc prin modernizarea şi reabilitarea unităţilor sanitare existente în mediul urban, fapt ce ar conduce la crearea de noi locuri de muncă precum şi favorizarea păstrării medicilor în ţară. De asemenea, se are în vedere îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare, în special în provincie, în spitalele judeţene asigurând accesul pacienţilor în unităţi sanitare care să respecte normele de igienă şi să fie conforme standardelor.

Amplasamentul destinat investiţiei care se realizează în cadrul subprogramului se predă de către beneficiar pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcină, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Situat în intravilanul oraşului Bălceşti, amplasamentul investiţiei aparţine domeniului public fiind localizat în oraşul Bălceşti, strada Aleea Petrache Poenaru, judeţul Vâlcea şi identificat potrivit Cărţii funciare nr.35323 şi număr cadastral 35323. Suprafaţa de teren pe care beneficiarul are posibilitatea să o predea în vederea realizării construcţiei este de 1.927 mp. De asemenea, acest proiect de hotărâre este în acord cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2022, încadrându-se la Direcţia strategică de intervenţie: 2.6. „Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel judeţean şi local în vederea reducerii inechităţii accesului la servicii de sănătate” şi 2.7. „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei”.

Unitatea spitalicească din Bălcești va deservi zeci de mii de locuitori din sudul judeţului Vâlcea care, în prezent, sunt nevoiţi să se deplaseze la spitalele din judeţul Vâlcea sau din judeţul Dolj situate la peste 50 km distanţă. Realizarea investiţiei va asigura, pe de o parte, accesul locuitorilor la servicii de sănătate care vor fi furnizate în proximitate, iar pe de altă parte va contribui la evitarea aglomerărilor în secţiile Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prin reducerea numărului de pacienţi care provin din sudul judeţului.

(Petre Coman)

Leave a Response