|vineri, mai 14, 2021
  • Follow Us!

Sparle si soparle, 15.07.2019 

soparla-cu-volanas
  • Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vâlcea. În prezent, postul este ocupat interimar de Ovidiu Barbu, cel care l-a înlocuit anul trecut pe „veteranul” Marin Cernătescu. Concursul pentru șefia Direcției Agricole se va organiza conform calendarului următor: 23 iulie – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 5 august – proba scrisă. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.

 

  • Primarul liberal al comunei Stănești, Ionel Michiu, a acceptat la plată în anul 2017 și a decontat… lucrări neexecutate, la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Vârleni-Linia Dealului și Stănești – Cuculești – 5,9 km, comuna Stănești, județul Vâlcea”, fiind astfel efectuată o cheltuială ILEGALĂ în sumă totală de 1 miliard de lei vechi, potrivit concluziilor inspectorilor Curții de Conturi. S-au calculat accesorii în sumă de 60 milioane de lei vechi. Nu a fost organizată activitatea de audit intern şi nu a fost prevăzut în organigramă acest post, deşi anual instituția verificată a derulat un buget mai mare de 100.000 de euro. Primarul Ionel Michiu nu a încasat tot în 2017 redevența aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, datorată de operatorul de salubrizare.

Leave a Response