|miercuri, mai 19, 2021
  • Follow Us!

Rectificare pozitivă a bugetului Consiliului Judeţean Vâlcea, în sumă de 24 miliarde de lei vechi 

Consiliul Judetean Valcea

Consiliul Judeţean Vâlcea a decis săptămâna trecută rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii și a bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii. Veniturile totale ale bugetului propriu al judeţului Vâlcea, aprobate iniţial prin Hotărârea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.71/2019, se majorează cu suma de 2.452 mii lei (24 miliarde de lei vechi), astfel: 795,2 mii lei, reprezintă sume din excedentul bugetului local, utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 136,00 mii lei, la categoria de venit 48.02.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională”; 20,80 la categoria de venit 42.02.69 „Subvenţii de la bugetul de staţ către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile”; 1.500 mii lei, la categoria de venit 42.02.65 „Finanţarea programului de dezvoltare locală”. Ca urmare acestui fapt, veniturile totale ale bugetului propriu al judeţului se actualizează la nivelul de 495.945 mii lei.
Cheltuielile totale ale bugetului local pe anul 2019, se rectifică în sensul majorării acestora cu suma de 2.452,00 mii lei. Astfel, s-a aproba alocarea din excedentul bugetului local a sumei suplimentare de 795,20 mii lei, în completarea sumei de 48.776,64 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2/31.01.2019, cu modificările şi completările ulterioare, se propune includerea în buget şi în Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea pe anul 2019, a fondurilor suplimentare reprezentând contribuţia proprie la realizarea obiectivului de investiţii “Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” şi la obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 646, Băbeni (DN 64) – Bălutoaia – Mănăilesti – Genuneni – Folesti – Dumbrăvesti – Folestii de Sus – Tomşani (DN67) – Costeşti – Mănăstirea Bistriţa – Mănăstirea Arnota”. De asemenea, prin nota de fundamentare nr.10.016/09.07.2019, aprobată de ordonatorul principal de credite, Direcţia Generală Programe şi Relaţii Externe, ca urmare a semnării contractului de finanţare pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, solicită cuprinderea în buget şi în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 şi a fondurilor nerambursabile (FEDR şi buget de stat), aferente anului 2019, în sumă totală de 156,80 mii lei.

Leave a Response