|vineri, mai 7, 2021
  • Follow Us!

Profit de 760.000 euro și afaceri de 13,4 milioane de euro obținute anul trecut de societatea APAVIL 

Predus Apavil

Zilele trecute, a avut loc ședința Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Apavil SA, cu următoarea ordine de zi: aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 la SC Apavil SA; aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2018; diverse. Astfel, SC Apavil SA a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 62,84 milioane de lei (13,4 milioane de euro) și venituri de 66,29 milioane de lei. Activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2018 a fost profitabilă, rezultând un profit net de 3,56 milioane de lei (760.000 euro), faţă de 3,29 milioane de lei în anul 2017. Cheltuielile nedeductibile ale SC Apavil SA, situate la nivelul sumei de 845.284 lei, au următoarea componență: ajustări pentru clienţi incerţi 65.309 lei; provizioane pentru litigii 187.380 lei; provizioane pentru terminarea contractului de muncă 111.282 lei; provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate (inclusiv CAM) 430.246 lei; amortizare aferentă surplusului din reevaluare 13.456 lei; pierderi tehnologice peste limita legală 12.031 lei; alte cheltuieli nedeductibile 14.298 lei; cheltuieli de sponsorizare/mecenat 11.282 lei.
Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA a propus repartizarea profitului net rămas dupa constituirea de rezerve pentru facilitatea fiscală reprezentând profit reinvestit (83.832 lei), în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: suma de 70.736 lei pentru acoperirea pierderii din corectarea erorii contabile; suma de 3,4 milioane de lei, pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor. Situaţiile financiare anuale ale SC Apavil SA s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare. Datele din situaţiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate şi sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 220/1 octombrie 2018 concretizate în procesul-verbal nr. 1323/14 ianuarie 2019.
La data de 31 decembrie 2018, activele imobilizate ale SC Apavil SA, în valoare rămasă de 301,5 milioane de lei, au următoarea structură: imobilizări necorporale 42.235 lei; terenuri 65.853 lei; construcţii 19,1 milioane de lei; instalaţii tehnice şi maşini 11,54 milioane de lei; alte instalaţii utilaje mobilier 298.862 lei; imobilizări corporale în curs 261,46 milioane de lei; avansuri 6,54 milioane de lei; active financiare 2,43 milioane de lei.
(Petre Coman)

Leave a Response