|duminică, aprilie 18, 2021
  • Follow Us!

Primăria Budeşti s-a înscris în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor locale 

vladulescu-budesti-800x445

 

Consiliul Local al comunei Budeşti a aprobat recent înregistrarea Primăriei Budeşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar. În conformitate cu prevederile HG nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1235/2010, comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată; beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice prevăzute în HG nr. 1235/2010, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin. 2. Tot Consiliul Local Budeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 martie 2019, a aprobat proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale sat Budeşti, comuna Budești”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 2.866.920 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.866.920 lei (inclusiv TVA) şi valoare totală neeligibilă de 0 lei. La începutul acestui an, Primăria comunei Budești a decis asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Drum Comunal Islaz-Barza şi construire pod peste Pârâul Sâmnic în comuna Budeşti, județul Vâlcea”, cu suma de 745.424 lei. Prin Hotărârea nr. 70/2018, Consiliul Local al comunei Budești a aprobat devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aluniș și introducere rețea de canalizare în satul Barza, comuna Budești, județul Vâlcea”. Conform unor declaraţii ale primarului comunei Budeşti, Ionel Vlădulescu, a fost depus anul trecut proiectul cu finanţare europeană privind asfaltarea drumului din satul Barza, pe o distanţă de 3 kilometri. La sfârşitul anului trecut, la propunerea primarului Ionel Vlădulescu, Consiliul local al comunei Budeşti a aprobat devizul general şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare carosabil, trotuare şi sistem de colectare şi evacuare ape pluviale pe strada Izvorului, sat Ruda în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”.

Leave a Response