|vineri, mai 7, 2021
  • Follow Us!

Nicolae Sărdărescu: Primăria orașului Horezu s-a înfrățit cu o localitate din Luxemburg 

Sardarescu Horezu

Nicolae Sărdărescu: Primăria orașului Horezu s-a înfrățit cu o localitate din Luxemburg

Recent, Consiliul Local al Oraşului Horezu a aprobat înţelegerea de cooperare între Oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, şi localitatea Clervaux din Marele Ducat de Luxemburg. Conform protocolului de înfrățire, părţile au convenit următoarele: să menţină legături permanente între cele două municipalităţi şi să favorizeze, în toate domeniile, schimburile între locuitorii lor, pentru a dezvolta, printr-o mai bună cunoaştere reciprocă, prin descoperirea intereselor comune şi prin respectul faţă de diferenţele de ordin cultural şi politic, sentimentul viu al fraternităţii europene; să ia toate măsurile necesare pentru ca în cadrul înţelegerii de înfrăţire să fie angajate nu numai administraţiile locale, ci şi forţele active pe plan local (politice, sociale, economice, culturale, sportive şi şcolare); să sprijine mai ales tinerii, pentru a profita de oportunităţi şi a prelua provocarea pe care o oferă această înţelegere de înfrăţire; să participe la apropierea politică la care lucrează guvernele lor şi pe care locuitorii celor două localităţi sunt chemaţi să o pună în practică; să iniţieze schimburi din punctul de vedere al informaţiilor, experienţelor şi iniţiativelor, dar şi din punct de vedere social, cultural, administrativ şi economic şi, mai ales, din punctul de vedere al cooperării în vederea dezvoltării rurale şi urbane şi ameliorării infrastructurilor publice; să îşi unească eforturile şi să conlucreze pentru dezvoltarea de proiecte solidare comune; să se doteze cu mijloace pentru a promova, în cadrul competenţelor proprii, schimburi între colectivităţi sau autorităţi teritoriale şi să recurgă de comun acord la iniţiative în domeniul protecţiei locuitorilor, învăţământului şi formării, dezvoltării rurale a infrastructurilor publice şi reţelelor de comunicare, ca şi în ceea ce priveşte colaborarea în cadrul proiectelor culturale şi sportive; să rezolve, fiecare de partea sa, eventualele dificultăţi care ar putea să împiedice un proiect comun precis (schimbul de idei privind conceptul proiectelor de realizat, ca şi informarea şi participarea locuitorilor sunt indispensabile pentru realizarea proiectului vizat); să înscrie orice proiect în logica contribuţiei la progresul economic, ecologic şi social, într-un spirit de solidaritate responsabilă între popoare, pentru a asigura furnizarea unor servicii loiale şi ameliorarea acestora prin asocierea participativă a locuitorilor. Înţelegerea de înfrăţire se încheie pe durată nedeterminată şi produce efecte de la data semnării, înţelegerea de înfrăţire poate fi modificată prin acordul scris al celor două părţi. Modificările sau completările produc efecte de la data semnării lor.

Leave a Response