|miercuri, mai 19, 2021
  • Follow Us!

La data de 30 iulie 2019, se va afişa tabelul definitiv consolidat al creanţelor SC Oltchim SA 

oltchim-combinat-silviu-matei

 

Conform Sentinței nr. 663/2019, Tribunalul Vâlcea a admis cererea formulată de consorţiul de administratori judiciari ai SC Oltchim SA. În temeiul Legii nr. 85/2006, a dispus începerea procedurii generale a falimentului debitoarei SC Oltchim SA și a desemnat provizoriu, în calitate de lichidatori judiciari, consorţiul de lichidatori judiciari Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi care va avea o retribuţie lunară de 1.000 lei. S-a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii de către consorţiul de administratori judiciari, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii şi dispune predarea către consorţiul de lichidatori judiciari, în termen de 5 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului definitiv al creanţelor şi a listei creanţelor născute în cursul procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 5 iulie 2019. Fixează termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 11 iulie 2019. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 30 iulie 2019.

S-a dispus sigilarea bunurilor din averea debitorului SC Oltchim SA şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare, în temeiul art. 48 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Tribunalul a dat dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar. Instanţa a mai reţinut că durata planului de reorganizare a SC Oltchim SA, prelungită la perioada maximă de 4 ani, s-a împlinit la data de 22 aprilie 2019, perioadă în care planul nu a fost respectat în întregime, rămânând de valorificat activele constând în platforma petrochimică Bradu (pachetul 8), instalaţia de Anhidridă Ftalică (pachetul 9) şi fabrica de PVC II (parte din pachetul 7). În cauză, cererea de trecere la faliment a SC Oltchim SA a fost formulată de consorţiul administratorilor judiciari, persoane care au calitatea să formuleze o astfel de cerere în temeiul dispoziţiilor art. 105 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora, dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum şi administratorul special pot solicita oricând judecătorului sindic să aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 107 şi următoarele.

One Response to La data de 30 iulie 2019, se va afişa tabelul definitiv consolidat al creanţelor SC Oltchim SA

  1. Muja-Dan Claudia

    Cind mi se vor plati salariile restante?

     

Leave a Response