|luni, mai 10, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local Ramnicu Valcea, convocat să aprobe rectificarea bugetului local şi a bugetelor unor instituții din subordine pe anul 2019 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

Miercuri, 31 iulie, va avea loc ședința Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2019; rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2019; rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2019; rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica “Ion Dumitrescu” pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul municipal Ariei pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019; premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obţinut media 10 la examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat din sesiunea 2019; aprobarea Devizului General şi a Memoriului Tehnic aferente obiectivului de investiţii “Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenţie Parc Zăvoi – etapa III”; aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare trotuare şi iluminat public strada Ştirbei Vodă, tronson cuprins între centrul Winmarkt şi asces auto parc Zăvoi”; aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului “Reabilitare termică a blccurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8”; aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului “Reabilitare termică a blccurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”; aprobarea Proiectului “Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1”, cod SMIS 129643 şi a cheltuielilor aferente acestuia; vânzarea unui teren situat în Parcul Industrial; efectuarea unui schimb de imobile; efectuarea unui schimb de terenuri demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.162/2019 referitoare la demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de imobile; acceptarea donaţiei unui imobil teren cu destinaţia de drum public; solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a unei părţi din construcţia “Casa Ştiinţei şi Tehnicii pentru Tineret”; modificarea şi completarea anexelor 1 şi 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; modificarea taxelor de utilizare a parcărilor publice cu plată amenajate în zona Bazei de Agrement Ostroveni, pe perioada estivală; adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din blocurile W3, W4 şi W5; prelungirea temporară a contractului pentru închirierea locuinţei sociale situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga nr.18C, bloc B01, ap. 13; transmiterea în folosinţă gratuită către Uniunea Artiştilor Plastici din România Filiala Vâlcea a imobilului “Clădire Centrală Termică şi Coş de Fum”; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.08.2019; aprobarea Raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2019.

Leave a Response