|miercuri, aprilie 14, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean, convocat în ședință ordinară să aprobe rectificarea bugetului propriu și realizarea unor investiții 

Consiliul Judetean Valcea

 

Vineri, 19 iulie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2019; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcţiune; proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate de unităţile de cult din Judeţul Vâlcea, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pentru programele sportive de utilitate publică; proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural; proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu şi/sau de susţinătorii legali, precum şi modalităţile de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere; proiect de hotărâre privind aprobarea modelului-cadru al convenţiei de parteneriat care se va încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea şi Şcoala Gimnazială “Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism; proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului realizat de domnul Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici şi indicatorii tehnico-economici faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire clădire saloane pacienţi P+2″, comuna Drăgoeşti, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici şi indicatorii tehnico-economici faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul de comunicaţii şi permanenţă multifuncţional-zona Obârşia Lotrului”, Judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţarii proiectului „Educaţia – Calea spre un viitor mai bun!”; proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului „Casa Vergiliu Popescu”, situat în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, identificat în Lista monumentelor istorice 2015.

Leave a Response