|miercuri, mai 19, 2021
  • Follow Us!

Cei doi giganți din domeniul panificației – Boromir Ind Râmnicu Vâlcea și Boromir Prod Buzău – vor fuziona prin absorbție 

constantin-boromiz-boromir

 

Recent, Adunarea Generală a Asociaților de la SC Boromir Ind SRL Râmnicu Vâlcea a aprobat fuziunea prin absorbție a SC Boromir Prod SA Buzău. Conform proiectului de fuziune, SC Boromir Prod SA Buzău (societate absorbită) are un capital social de 23,3 milioane de lei (233 milioane de acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei) și la care SC Boromir Ind SRL deține 100% din acțiuni. Proiectul de fuziune a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, în baza hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor de la cele două societăți. Fuziunea se va realiza prin absorbţia societăţii comerciale SC Boromir Prod SA Buzău (societatea absorbită) de către SC Boromir Ind SRL (societatea absorbantă). Cele două societăţi participante la fuziune au activităţi similare, iar societatea absorbantă este acţionar unic al societăţii absorbite. Data situaţiilor financiare de fuziune este 31 decembrie 2018. Tranzacţiile societăţii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinând societăţii absorbante după expirarea unul termen de 30 zile de la data publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României. Pentru stabilirea valorii activului şi pasivului celor două societăţi implicate în fuziune au fost luate în considerare situațiile financiare întocmite pentru data de 31 decembrie 2018.

În urma fuziunii SC Boromir Ind SRL Râmnicu Vâlcea cu SC Boromir Prod SA Buzău, structurile societăţilor care participă la fuziune se vor reuni la nivel funcţional şi organizaţional, scontându-se pe următoarele avantaje: optimizarea proceselor de decizie prin centralizarea informaţiilor la un singur nivel decizional; utilizarea mai eficientă a capacităţilor de producţie ale celor două societăţi; reducerea costurilor generale de administraţie prin crearea unei structuri de conducere unice, mai suplă, cu niveluri intermediare de decizie pe departamente; eliminarea paralelismelor din structurile administrative ale societăţilor care participă la fuziune; creşterea eficienţei economice a activităţii de bază prin alocarea mai judicioasă a resurselor materiale şi financiare; eliminarea unor cheltuieli indirecte care se înregistrau la nivelul fiecărei societăţi prin crearea de compartimente unice (întreţinere, reparaţii, etc.); creşterea gradului de utilizare a activelor imobilizate şi valorificarea acelor active care devin disponibile; prezentarea unei poziţii financiare consolidate care va conferi societăţii rezultate din fuziune mai multă forţă în relaţiile cu partenerii de afaceri şi în special cu băncile şi cu rețelele comerciale mari; întărirea poziţiei societăţii pe piaţa specifică a produselor de morărit şi panificaţie; posibilitatea redistribuirii personalului în cadrul societății, ca urmare a restructurării unor activităţi, fără costuri suplimentare.

SC Boromir Ind SRL nu va emite părţi sociale noi în schimbul celor 233 milioane de acţiuni deţinute de aceasta la societatea absorbită. Ca urmare, SC Boromir Ind SRL nu-şi majorează capitalul sodal ca efect al fuziunii. La data situaţiilor financiare de fuziune, valoarea primei de fuziune calculată ca diferenţa între aportul net transferat de societatea absorbită către societatea absorbantă şi valoarea majorării capitalului social al societăţii absorbante, este de 101 milioane de lei. Având în vedere prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, rezervele societăţii absorbite se vor transfera ca atare către societatea absorbantă, urmând a fi menţinute de către aceasta din urmă la valoarea la care acestea au fost înregistrate la societatea absorbită. Suma totală a rezervelor astfel transferate este de 45,31 milioane de lei.

Ca efect al transferului acestor rezerve, prima de fuziune se ajustează prin diminuare cu valoarea rezervelor, devenind 55,68 milioane de lei. Valoarea primei de fuziune ajustată se va actualiza la data fuziunii, pe baza modificărilor patrimoniale intervenite între data bilanţurilor de fuziune şi data efectivă a fuziunii. Drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale salariaţilor societăţii absorbite vor fi transferate integral, în temeiul art. 173 din Codul Muncii, societăţii absorbante.

(Petre Coman)

Leave a Response