|vineri, mai 14, 2021
 • Follow Us!

Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest” 

apavil

 

INFORMARE DE PRESĂ

Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

 

APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 20 – 26 iulie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25 din: satele Bunești  – comuna Bunești, satul Pietrarii de Sus- comuna Pietrari strada Mihai Eminescu – Băile Govora, satul Buzdugan – comuna Păușești-Otăsău și sat Ostroveni – comuna Galicea. De asemenea s-a intervenit la avarii pe conductele PEHD D32: sat Foleștii de Jos – comuna Tomșani și sat Ostroveni – comuna Galicea; rețeaua PEHD Dn 63: satul Moșteni – comuna Frâncești; conducte stradale PEHD 110 în satele Șirineasa și Tomșani și conducta OL Ø11/2  pe strada Nicolae Bălcescu – Horezu.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • continuă operațiile de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 110 în Govora sat, comuna Mihăești, efectuându-se operațiunile: săpătură cu buldozerul și manuală, montat conductă PEHD Dn 110, montat fir, transport și umplutură cu nisip și pământ, suduri cap la cap la conductă;
 • a fost înlocuit un robinet de trecere ¾ la stația de epurare Coastele Cernei, comuna Pietrari;
 • s-au repornit statiile de repompare apă potabilă și menajeră în comuna Pietrari, oprite de o pană de energie electrică aparuta la consumatorii persoane fizice și juridice;
 • au fost desfundate și spălate retelee de canalizare PVC Dn250, căminele și racordurile, între satul Bunești – str. Principală, comuna Bunesti, pe lungimea de 200 ml, operațiune efectuată cu hidrojetul;
 • a fost igienizate perimetrele Gospodăriei de apă și puțurilor de captare apă potabilă Pietrari ;
 • a fost verificată și spalată pompa de nămol de la modulul nr.1, la stația de epurare Bunești;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă între stația de repompare apă Bunești, pe strada Principală, pâna la satul Răpănești, operație efectuată până la limpezirea totală a apei din rețea și branșamente, prin hidrant dn 80;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost curățat gratarul și s-a decolmatat barajul de la captarea Râmești;
 • a fost desfundată manual rețeaua de canalizare pe str. Independenței – Horezu;
 • a fost curățat și decolmatat drenul de captare Tomșani;
 • s-au curățat coșurile de reținere suspensii la SPAU-urile nr. 1 – 18 din Cernișoara;
 • s-au efectuat lucrări de captare apă la canalul adiacent stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
 • s-au efectuat lucrări de racordare a utilizatorilor la rețeaua nouă (conducta PEHD Dn 110 mm), pe str. Țarinei din orașul Băbeni;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • S-a intervenit în orașul Băbeni, pe str. Calea lui Traian, zona Tătărani pentru remedierea unei pierderi de apă dintr-un hidrant Dn 80 mm.
 • s-a oferit asistență tehnică pentru realizarea unui racord de canalizare din PVC Dn 160 mm în conducta PVC Dn 200 mm, satul Șirineasa;
 • s-au efectuat spălări și probe de presiune la rețeaua de apă de pe str. Bonciu din orașul Băbeni;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

 

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                           

 

 

 

Leave a Response