|luni, aprilie 19, 2021
  • Follow Us!

Acord de asociere între primărie și Consiliul Judeţean pentru înfiinţarea unui centru medical de permanenţă fix în Râmnic 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a hotărât asocierea primăriei cu Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru susţinerea proiectului de înfiinţare a unui Centru de permanenţă fix în municipiul Râmnicu Vâlcea. Centrele de permanenţă sunt forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit şi prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care sunt organizate în condiţiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare. Astfel, prin Hotărârea nr. 56 din 19.02.2019, Consiliul Local şi-a exprimat acordul prealabil privind înfiinţarea Centrului de permanenţă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. De asemenea, s-a aprobat punerea la dispoziţia Centrului de permanenţă a spaţiului în suprafaţă de 92 mp, situat la parterul imobilului – construcţie internat Liceul Tehnologic Ferdinand I, după schimbarea destinaţiei acestui spaţiu în spaţiu pentru funcţionarea Centrului de permanenţă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare din municipiul Râmnicu Vâlcea, în baza avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 30.05.2019 s-a aprobat schimbarea destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 92 mp, situat la parterul internatului Liceul Tehnologic Ferdinand I, din Râmnicu Vâlcea, din spaţiu de învăţământ (internat), în spaţiu necesar amenajării unui Centru de permanenţă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare din municipiul Râmnicu Vâlcea, pe o perioadă de 10 ani, în baza avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale. Prin înfiinţarea acestui centru, autoritatea locală urmăreşte să se asigure serviciile de asistenţă medicală necesară cel puţin la nivelul medicinii primare, în regim de gardă, după încheierea programului medicilor de familie, astfel încât să se rezolve şi problema supraaglomerării Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

La această dată, au fost finalizate lucrările de amenajare a spaţiului respectiv astfel încât acesta să îndeplinească condiţiile necesare funcţionării Centrului de permanenţă, în conformitate cu prevederile legale în materie, urmând ca în perioada imediat următoare să se demareze procedura de achiziţionare a dotărilor cu mobilier specific şi aparatură medicală a căror valoare estimată se ridică la 150.000 lei inclusiv TVA, iar prin adresa nr.22841 din 05.06.2019 s-a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea să analizeze oportunitatea asocierii Judeţului Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru susţinerea proiectului de înfiinţare a unui Centru de permanenţă fix în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Precizăm că cei de la Consiliul Judeţean Vâlcea au aprobat deja asocierea Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al, municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii proiectului privind înfiinţarea unui Centru de permanenţă fix în Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.

(Petre Coman)

Leave a Response