|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Vel Pitar, eliminată în mod DUBIOS de CNSC din programul „Laptele și cornul” din Vâlcea, în defavoarea unui… SRL din Constanța 

06main_velpitar_velpitar

 

Prin Decizia nr. 686/C1/491 din 2 mai 2019, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins ca nefondată contestația depusă de către SC Vel Pitar SA în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Județean Vâlcea și, pe cale de consecință, a admis în mod DUBIOS cererea de intervenție formulată de SC Dobre și Fii SRL din Constanța pentru programul „Laptele și cornul”. Prin contestația nr. 502/22.03.2019, înregistrată la CNSC sub nr. 10956/25.03.2019, formulată de SC VEL PITAR SA cu sediul în Râmnicu Vâlcea, împotriva comunicării rezultatului procedurii înregistrat sub nr. 3708/14.03.2019, emis de CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA în calitate de autoritate contractantă, în vederea încheierii acordului cadru, având ca obiect „Achiziția și distribuția de fructe (mere), produse lactate și produse de panificație, pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore autorizate /acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, pentru anul 2018-2019 și 2019-2020, în județul Vâlcea”, s-a solicitat anularea comunicării rezultatului procedurii înregistrat sub nr. 3708/14.03.2019, anularea actelor ulterioare subsecvente și a actelor interne ale autorității, care au același obiect dar nu i-au fost comunicate, dispunerea unor măsuri de remediere și refacere lor în mod corespunzător. Prin adresa nr. 55/04.04.2019, înregistrată la Consiliu sub nr. 12645/04.04.2019, SC Dobre și Fii SRL, cu sediul în Constanța, a formulat cerere de intervenție în dosarul 491/2019, solicitând admiterea cererii de intervenție, respingerea contestației formulată de SC VEL PITAR SA, menținerea tuturor actelor emise de autoritatea contractantă ca fiind temeinice și legale precum și studierea dosarului achiziției.

La data de 23 mai, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat produsele alimentare ce vor fi distribuite preşcolarilor şi elevilor de pe raza judeţului Vâlcea în anul şcolar 2019-2020. Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de mere, 2 porţii de lapte, o porţie de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii. în cazul în care unităţile de învăţământ nu dispun de spaţii de depozitare, porţia de produse lactate poate fi înlocuită cu o porţie de lapte. Pentru asigurarea diversităţii, porţia de mere va fi însoţită de o porţie de biscuiţi sau covrigi uscaţi, iar porţia de lapte şi produse lactate va fi însotită de corn sau baton. Se vor mai aproba măsurile educative aferente programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2019-2020. Măsurile educative constau în organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.

(Petre Coman)

Leave a Response