|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Rectificare pozitivă a bugetului Consiliului Judeţean Vâlcea, în plus cu suma de 1,5 milioane euro 

Consiliul Judetean Valcea

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a decis zilele trecute rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019, veniturile totale fiind majorate cu suma de 7.202 mii lei (1,5 milioane de euro), astfel: 5.780 mii lei, reprezintă “Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate”; 754 mii lei, reprezintă sume din excedentul bugetului local, utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 30 mii lei, reprezintă sume încasate la categoria de venit 33.02.08 “Venituri din prestări de servicii”; 24 mii lei, reprezintă sume încasate la categoria de venit 37.02.01 “Donaţii şi sponsorizări”; 613 mii lei, la categoria de venit 42.02.65 “Finanţarea programului de dezvoltare locală”. Ca urmare acestui fapt, veniturile totale ale bugetului propriu al judeţului se actualizează la nivelul de 493.493 mii lei.

Cheltuielile totale ale bugetului local pe anul 2019, se rectifică în sensul majorării acestora cu suma de 7.202 mii lei, după cum urmează: alocarea sumei de 642 mii lei Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, reprezentând partea de contribuţie a Consiliului Judeţean Vâlcea la finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate. Asa cum rezultă din Nota de fundamentare nr. 16010/29.05.2019, înaintată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea valoarea totală a aparturii este de 6.422,22 mii lei din care 642,22 mii lei, reprezintă partea finanţată de Consiliului Judeţean Vâlcea, 5.780,00 mii lei, reprezintă partea finanţată de Ministerul Sănătăţii. Potrivit prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, pentru dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. Suma totală alocată pentru anul 2019, de către Ministerul Sănătăţii pentru achiziţionarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea este de 6.112 mii lei, din care, 332 mii lei, au fost deja alocaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.85/23.05.2019. Totodată, prin Nota de fundamentare nr. 15559/24.05.2019 se solicită alocarea sumei de 112,00 mii lei, pentru finalizarea obiectivului de investiţii “Corp clădire RMN” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea solicită rectificarea bugetului, în sensul majorării cheltuielilor cu suma de 24,72 mii lei, reprezentând sume provenite din donaţii şi sponsorizări. În baza Convenţiei nr.225/32523/12.06.2017, încheiată cu Fundaţia SERA România, care are ca obiect implementarea pe raza judeţului Vâlcea a programului în sprijinul prevenirii sarcinii nedorite, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a încasat până la această dată în contul de donaţii şi sponsorizări al Consiliului Judeţean Vâlcea, suma totală de 75,78 mii lei, din care 51,06 mii lei, au fost prevăzuţi la aprobarea iniţială a bugetului, în luna aprilie 2019. Ulterior, în lunile aprilie şi mai a.c. au mai fost încasaţi de la Fundaţia SERA România 24,72 mii lei. Corespunzător cu încasarea sumei de 24,72 mii lei, se rectifică bugetul de cheltuieli al al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, astfel: 23,44 mii lei, la Titlul 10 “Cheltuieli de personal”, 1,28 mii lei, la Titlul 20 “Bunuri şi servicii”.

Leave a Response