|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

Proiectul abandonat „Bază de agrement Ostroveni” revine în atenția Primăriei Râmnicului 

strand lucrare 3

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat indicatorii tehnico-economici conform devizului general aferent proiectului tehnic  revizuit, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Baza de agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea totală de 20,46 milioane de lei fără TVA. Lucrările pentru obiectivul de investiții s-au derulat in baza Contractului de Finanţare nr. 4021/23.01.2014 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea. Execuţia lucrărilor, s-a desfășurat în baza contractului de execuţie lucrări nr. 33268/03.10.2014, încheiat între Municipiul Rm. Vâlcea, în calitate de achizitor, şi asocierea Delta ACM 93 – Cristalin Project Management – Drop Energy, prin SC Delta ACM 93 lider, în calitate de executant, prin care acesta din urmă s-a obligat să execute şi să finalizeze lucrări de construcţii în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare Baza de agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Asocierea Delta ACM 93 – Cristalin Project Management – Drop Energy a participat la procedura de achiziţie publică fără declararea vreunui subcontractant nici la momentul depunerii ofertei şi nici la momentul semnării contractului. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, dirigintele de şantier a comunicat beneficiarului, prin adresa nr. 243/09.09.2016, că antreprenorul a subcontractat părţi importante din lucrări fără acordul acestuia. Astfel, primăria în calitatea de achizitor, ca urmare a nerespectării obligaţiilor legale şi contractuale asumate de către executantul Asocierea Delta ACM 93 – Cristalin Project Management – Drop Energy, în sensul că pe parcursul executării contractului au fost subcontractate părţi importante din lucrare fără acordul achizitorului, în temeiul art. 26.3 lit. a şi ale art.23.6 din contract, a hotărât rezilierea contractului de execuţie lucrări nr.33268/03.10.2014. Având în vedere rezilierea contractului, a fost necesară recepţionarea lucrărilor efectiv executate în cadrul acestuia. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 27.06.2017-10.07.2017 perioadă în care asocierea de firme nu a pus la dispoziţia comisiei de recepţie personalul specializat care să predea materialele, utilajele şi lucrările provizorii aflate pe amplasament. La întrunirile comisiei de recepţie pe amplasament, reprezentantul constructorului nu a putut identifica şi prezenta echipamentele intrate în şantier (cabină grota de gheaţă, cabină duş emoţional tropical, baie de aburi, structură metalică bazin apă sărată şi liner bazin apă sărată, etc.) sau aflate în custodia constructorului, motivând că numai firma furnizoare a acestor echipamente poate să ne sprijine în identificarea tuturor elementelor componente.

Obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Baza de agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea” a fost cuprins in lista obiectivelor de investitii – anul 2019 – total surse de finanţare, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local Nr. 114/25.04.2019 cu o valoare de 37.000 lei pentru revizuirea proiectului tehnic si pentru demararea procedurii de achiziţie a lucrărilor si idendificarea altor surse de finanţare externa. Serviciile de proiectare pentru această construcţie au fost prestate de SC Modvest Construct 2000 SRL, în baza contractului de servicii nr. 10058/20.03.2012, respectând normele şi normativele în vigoare la acea dată. Având in vedere rezilierea contractului de execuţie lucrări nr. 33268/03.10.2014, incheiat între Municipiul Rm.Vâlcea, în calitate de achizitor şi asocierea Delta ACM 93 – Cristalin Project Management – Drop Energy, pentru finalizarea obiectivului s-a incheiat un nou contract de servicii de proiectare, avand ca obiect revizuirea proiectului tehnic, pentru restul de executat, cu SC Modvest Construct 2000 SRL.

(Petre Coman)

Leave a Response