|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Primăria Budeşti va implementa proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale sat Budeşti” 

vladulescu-budesti-800x445

 

Consiliul Local Budeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 martie 2019, a aprobat proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale sat Budeşti, comuna Budești”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 2.866.920 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.866.920 lei (inclusiv TVA) şi valoare totală neeligibilă de 0 lei. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale sat Budeşti, comuna Budeşti” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Budeşti. La începutul acestui an, Primăria comunei Budești a decis asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Drum Comunal Islaz-Barza şi construire pod peste Pârâul Sâmnic în comuna Budeşti, județul Vâlcea”, cu suma de 745.424 lei. Prin Hotărârea nr. 70/2018, Consiliul Local al comunei Budești a aprobat devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aluniș și introducere rețea de canalizare în satul Barza, comuna Budești, județul Vâlcea”. Conform unor declaraţii ale primarului comunei Budeşti, Ionel Vlădulescu, a fost depus anul trecut proiectul cu finanţare europeană privind asfaltarea drumului din satul Barza, pe o distanţă de 3 kilometri. La sfârşitul anului trecut, la propunerea primarului Ionel Vlădulescu, Consiliul local al comunei Budeşti a aprobat devizul general şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare carosabil, trotuare şi sistem de colectare şi evacuare ape pluviale pe strada Izvorului, sat Ruda în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”. Primarul Ionel Vlădulescu declară că va începe introducerea reţelei de gaze naturale în localitate, în primă fază pe o lungime mai mică, urmând ca reţeaua să fie extinsă în anii următori.

 

Leave a Response