|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Fonduri de la CJ Vâlcea pentru acordarea de burse de ajutor social la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni 

Consiliul Judetean Valcea

 

La propunerea președintelui Constantin Rădulescu, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat luna trecută rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2019. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a solicitat acordarea de 142 burse de ajutor social pe motive medicale, pentru elevii şi preşcolarii din cadrul Centrului. Astfel, s-a aprobat numărul şi cuantumul burselor sociale (medicale), acordate în învăţământul special pentru elevii şcolarizaţi la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni în anul 2019. Numărul de burse propus a se acorda, este de 142, iar cuantumul acestora este de 100 lei/ lună/bursă. Suma necesară pentru plata burselor până la finele anului 2019, este de 852 milioane de lei vechi şi se asigură prin redistribuire, de la capitolul 54.02.05 „Fondul de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale”. Suma se va cuprinde la capitolul 65.02.07.04 “Învăţământ special”- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni.

Pe de altă parte, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea a înaintat CJ Vâlcea comunicarea Ministerului Sănătăţii privind fondurile alocate pe anul 2019, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate. Suma alocată pentru anul 2019, de către Ministerul Sănătăţii pentru achiziţionarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea este de 332.000 lei. Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, pentru dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. Întrucât valoarea estimată a aparaturii şi echipamentelor medicale ce urmează a se achiziţiona este de 370.055 lei, aşa cum rezultă din Nota de fundamentare nr.14514/15.05.2019, înaintată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi ţinând cont de prevederile legale menţionate mai sus, rezultă că partea de contribuţie ce îi revine Consiliului Judeţean Vâlcea, este în sumă 38.055 lei.

Leave a Response