|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba contractarea unui împrumut de 25 milioane de lei pentru asigurarea finanţării unor proiecte de dezvoltare 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

Marți, 25 iunie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut intern, în sumă de 25.000.000 lei, pe termen de 10 ani, cu perioadă de tragere şi graţie 2 ani şi rambursare în 8 ani, pentru asigurarea finanţării unor proiecte locale de dezvoltare. Investiţiile publice de interes local ce urmează a fi finanţate din împrumut sunt următoarele: Reabilitare iluminat public in Municipiul Rm. Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizaţii subterane noi aferente reţelelor electrice şi de telecomunicaţii; Construirea unei artere de legătură îritre bdul Nicolae Balcescu si bdul Tineretului spre nord de la intersectia acestuia cu strada Gib Mihaescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bdul Tudor Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi; Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea A53, C16, A10, B2, C24; Reabilitarea termica a blocurilor de ocuinte din municipiul Râmnicu Vâlcea P9, C12, P2, P6, P8; Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor online şi reducerea birocraţiei la nivelul municipiului Rm. Vâlcea; Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea bl. MV Popescu, bl.CH, bl.10, bl.21, bl. P7, bl.C3, bl.A36/2, bl.A14; Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. 14, bl. 119, bl.120, bl.D1-8, bl. B1-2, bl.125, bl.S4; Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din municipiul Râmnicu Vâlcea bl. 3, bl.64, bl.Filipin, bl.D3, bl. D4.

Veniturile bugetului local ce se iau in calcul la stabilirea limitei maxime de indatorare sunt veniturile proprii, formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte si cote defalcate din impozitul pe venit. În ceea ce priveşte cheltuielile din veriturile proprii si calculul plafonului limita posibil de angajat s-a tinut seama de: asigurarea resurselor pentru cheltuieli funcţionale (personal si materiale), plata datoriei publice angajate si finanţarea programelor proprii de dezvoltarea, bugetul local dispunând de resurse pentru plata datoriei publice rezultatea ca urmara contractării unui nou imprumut bancar pe termen lung. În anul 2019 gradul de indatorare al Municipiului Rm. Vâlcea este de 8,49% calculat tinand seama de serviciul datoriei publice din imprimuturile contractate pana in prezent, in acest an avand de rambursat suma de 8.132.000 lei, dobânzi in suma de 2.869.000 lei si comisioane bancare 24.000 lei.

Leave a Response