|vineri, iulie 30, 2021
  • Follow Us!

Acord de colaborare între Primăria Râmnicului și Romprest Energy de preluare a responsabilităţii pentru deşeuri de ambalaje 

Romprest Energy Logo.cdr

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat modelul de acord de colaborare dintre Primăria Râmnicului, operatorul economic autorizat pentru preluarea responsabilităţii pentru deşeuri de ambalaje şi operatorul serviciului de salubrizare (Romprest Energy SRL), care urmează a fi încheiat cu toţi operatorii autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii pentru deşeuri de ambalaje conform Ordinului nr. 1362/2018. Potrivit Legii nr. 249/2015, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2018, unităţile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia: să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale; să solicite organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului sumele necesare pentru desfăşurarea campaniilor de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici şi să stabilească modalitatea de plată a acestora; să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcţie de contravaloarea materiilor prime secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale; să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje din cadrul localităţilor; să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici; să publice anual pe site-ul propriu situaţia cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătăţire a infrastructurii de colectare a deşeurilor.

Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare. Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare, pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate. În baza acestor prevederi legale, prin adrese înaintate Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Eco Smart Union SA, Green Resources Management SA şi Financiar Recycling SA, în calitate de organizaţii care implementează răspunderea extinsă a producătorului, au solicitat să încheie acorduri de colaboare cu Primăria Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response