|vineri, decembrie 9, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Laloșu, Nicu Constantin, a uitat să înregistreze investiții în curs de execuție de 13,4 miliarde lei vechi 

nicu-constantin-lalosu

 

Conform raportului Curții de Conturi, Primăria comunei Laloșu, condusă de edilul-șef liberal Nicu Constantin, nu a înregistrat la finele anului 2017 investiții în curs de execuție în valoare totală de peste 13,4 miliarde de lei vechi. La Primăria Laloșu au existat neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală respectiv, valoarea creanțelor bugetului local provenite din impozite și taxe înregistrate în contabilitate este mai mică decât valoarea din lista de rămășiță, la aceeași dată, cu suma de 2 miliarde de lei vechi. S-a mai descoperit că Primăria Laloșu nu avea în 2017 prevăzut, în organigramă, compartiment de audit intern și nu a intrat în cooperare pentru asigurarea activității de audit intern. Nu s-a calculat, evidențiat și încasat impozitul pe clădiri, pentru persoanele fizice care nu au declarat construcțiile noi. Nu în toate cazurile, Primăria Laloșu a luat măsuri de urmărire şi executare silită pentru debitele neachitate la termen de persoanele fizice şi persoanele juridice care înregistrează restanțe la plata impozitelor şi taxelor către bugetul local. Postul de secretar (post vacant) a fost deținut prin cumul de funcții de către contabilul entității, conform dispoziției emisă de primar, pentru perioadă nedeterminată începând cu luna iulie 2015 deși legislația în vigoare prevede ocuparea acestui post prin cumul de funcții numai pentru o perioadă de maxim 6 luni. Nu s-a constituit fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor.

Măsurile dispuse și recomandările formulate la Primăria Laloșu de către Camera de Conturi au fost: asigurarea includerii în bugetul local a fondului de rezervă, având în vedere prevederile legale, care să fie utilizat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute; asigurarea concordanței între datele înregistrate în evidența contabilă şi cele din evidența fiscală, pe baza de documente justificative corect întocmite, având în vedere perioada de prescripție a creanțelor bugetului local; înregistrarea în contabilitate a tuturor activelor fixe corporale în curs de execuție, inclusiv înregistrarea analitică a acestora; efectuarea demersurilor pentru asigurarea activității de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; adoptarea măsurilor prevăzute de lege pentru efectuarea activității de executare silită a debitelor reprezentând impozite și taxe restante, aplicarea tuturor formelor de executare silită în vederea creșterii gradului de încasare a creanțelor. Abaterile la care nu s-au formulat recomandări, au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Leave a Response