|marți, octombrie 4, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a primit de la CJ Vâlcea terenul din jurul Spitalului Județean pentru a moderniza zona 

Spitalul Judetean Valcea
  • Colaborarea dintre Mircia Gutău și Costi Rădulescu merge mai departe!

Primăria Râmnicului a primit de la CJ Vâlcea terenul din jurul Spitalului Județean pentru a moderniza zona

 

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat joi, 23 mai, darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a terenului în suprafaţă de 9.635 mp situat în municipiul Râmnicu Vâlcea (de lângă Spitalul Județean de Urgență), care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea. În data de 09.05.2019, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a solicitat CJ Vâlcea darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului-teren în suprafaţă de 9.635 mp situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în vederea reamenajării spaţiilor verzi existente, amenajării unor spaţii verzi suplimentare, precum şi reamenajării parcărilor. Terenul propus pentru a fi dat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, este înscris în cartea funciară nr. 43603 şi este identificat conform planului de situaţie.

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea va folosi imobilul teren dat în administrare în următoarele condiţii: să păstreze destinaţia iniţială a acestuia, respectiv spaţii verzi şi parcări; să nu închirieze terenul unor terţe persoane; dă asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a terenului care face obiectul dării în administrare; la data încetării folosirii terenului, administratorul este obligat să îl restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcini; administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere. Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situații: când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere; renunţarea administratorului la terenul dat în administrare; în cazul în care interesul public o impune. La data încetării folosirii bunului, titularul dreptului de administrare este obligat să-l restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea. Titularul dreptului de administrare este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere. Predarea-preluarea terenului care face obiectul dării în administrare, se va face în termen de 30 zile, pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response